MC-parade mot mobbing

Søndag samler motorsyklister over hele landet seg for å markere kampen mot mobbing.

MC mot mobbing

MOT MOBBING: Søndag vil MC-klubber over hele landet vise at de tar avstand fra mobbing.

Foto: CHARITYBIKERS HEDMARK

Tidligere i år ble hele Norge grepet av VGs dokumentar om 13 år gamle Odin som tok livet sitt fordi han ble mobbet. Mange har satt mobbing på agendaen i ettertid og historien om Odin danner også bakteppet for MC-arrangementet på søndag.

– Pengene vil gå uavkortet til Odinstiftelsen. Historien har rørt mange hjerter og mange har et forhold til mobbing på en eller annen måte. Vi synes dette er en veldig god sak å støtte, sier Mai Britt Rove i Sandefjord MC-klubb.

Mot mobbing

I Vestfold vil de markere med kortesje i Sandefjord.

Foto: MC24

I Vestfold vil de kjøre kortesje fra Foksrød til Sandefjord sentrum.

– Vi starter med kortesje. Etter hvert vil parkere alle syklene og fortsette med aktiviteter og loddsalg i Sandefjord sentrum, forteller hun.

Sandefjord MC-klubb er en av flere MC-klubber som deltar i den landsomfattende MC-paraden mot mobbing 10. mai.

Den startet etter at Håvard Haaby fra Akershus ble engasjert av historien om Odin. Etter at han og sønnen gikk i fakkeltog mot mobbing i Oslo 16. november fikk han ideen om en egen MC-parade mot mobbing.

Først hadde han planlagt en ganske lokal markering, men interessen vokste raskt, og er nå blitt landsomfattende.