Måtte starte livet på nytt som 19-åring

Jens H. Nilssen (38) kunne snakke, lese og skrive, men husket ikke navn, ansikter eller opplevelser. En ulykke i 1999 slettet minnene om de første 19 årene av livet hans.

Jens Nilssen på verkstedet i Nykirke.

MISTET HUKOMMELSEN: Da Jens H. Nilssen ble utsatt for en arbeidsulykke som 19-åring, mistet han minnene om alt han hadde opplevd før ulykken.

Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Fem sekunder skulle endre alt.

I mars 1999 var 19 år gamle Jens H. Nilssen på jobboppdrag i Målselv i Troms. Han var lærling og hadde planer om å bli sveise- og platearbeider. Plutselig løsner jernristen han sitter på seks meter over bakken. Nilssen faller, knuser knærne og får jernristen i pannen.

Da forsvant minnene om alt og alle.

– Jeg kan huske at jeg fikk en telefon da jeg lå på sykehuset i Tromsø, men jeg visste ikke hvem som var på den andre enden. Dette viste seg å være moren min, sier Nilssen.

Slettet 19 år av livet

Nilssen lå tre dager på sykehuset i Tromsø før han ble flyttet til Tønsberg. I denne perioden var det de fysiske skadene som var fokuset. Men det var de psykiske skadene som skulle vise seg å sette de største sporene.

– Jeg fikk en invitasjon til gjenforeningsfest med barneskolen da jeg lå på sykehuset, men kjente ikke igjen et eneste navn. Det var da det gikk opp for meg at jeg ikke husket noen ting fra før ulykken. Dette var personer jeg hadde kjent hele livet.

Nilssen kunne fortsatt prate, lese og skrive, men alt annet var borte.

– Jeg husket ikke steder, personer, ansikter eller navn. Får jeg spørsmål om noe fra tiden før jeg var 19, så kan jeg ikke svare.

Å sitte i et klasserom, fotballtreninger med venner og campingturer med familien. Nesten alt var slettet.

– Det kom ganske raskt tilbake å kjenne igjen familien og nære venner, men jeg husker ikke hva vi har gjort sammen. Jeg vil si at 98 prosent fortsatt er borte, sier Nilssen.

Mistet identiteten

– Som 38-åring er det fortsatt veldig tøft å finne ut av meg selv. Identiteten min forsvant i ulykken. Det har vært tungt, og jeg har til tider følt meg veldig utenfor.

For hva ønsket han å drive med før ulykken? Vil han det samme nå? Nilssen har heldigvis funnet ut hva han elsker å gjøre. Nå har han satset alt på trearbeid, og jobber som møbelsnekker.

– Trearbeidet har blitt terapien min. Da jeg hadde det som verst, gjemte jeg meg i garasjen og jobbet med tre. I verkstedet mister jeg alt som er av negative tanker og problemer. Her kommer kreativiteten inn og fjerner de andre bildene i hodet.

Jens Nilssen

TERAPI: Trearbeid har blitt Jens Nilssens beste form for terapi. Nylig startet han opp sin egen bedrift der han selger egenproduserte møbler.

Foto: Magnus Lutnæs Aas / NRK

Diagnoser og flashbacks

Siden ulykken har Nilssen vært gjennom en rekke behandlinger, både fysiske og psykiske. Han har fått en rekke diagnoser, men ingen svar på hvorfor han mistet hukommelsen.

– Jeg har fått alt fra moderat depressiv og sosial fobi, til personlighetsforstyrrelser. Men ingen har funnet noe konkret.

Hos psykologer har Nilssen fått hjelp til å kontrollere og sortere tanker. Han får nemlig fortsatt flashbacks, eller påtrengende minner, grunnet posttraumatisk stresslidelse (PTSD) fra ulykken. Da er hele dagen ødelagt.

– Uvanlig å miste alt

Ylva Østby er nevropsykolog og en av landets ledende eksperter på hvordan hukommelse fungerer. Hun sier det er forståelig at språk og evner blir bevart fordi det blir lagret et annet sted i hjernen enn episodiske minner, som opplevelser og hendelser. Hun presiserer også at det er veldig uvanlig å miste alle minnene sine på den måten Nilssen gjorde.

Ylva Østby

NEVROPSYKOLOG: Ylva Østby er spesialist i klinisk nevropsykologi og jobber mye med hukommelse.

Foto: Pressefoto / UiO

– Det er ikke mulig å svare på om minnene vil komme tilbake. Hukommelsestap som dette kan være psykisk betinget, eller skyldes skade på hukommelsesnettverket i hjernen. Men vi vet ikke nok om hvordan skader eller psykiske traumer forårsaker denne typen tap av minner.

Nilssen føler han fortsatt ikke har funnet seg selv etter ulykken. Ifølge Østby er personlighet hvordan man er i møte med andre personer, og det består ofte selv om man ikke husker noe.

– Vi trenger et rammeverk som er livsfortellingen vår. Vanligvis har vi alle kapitlene til denne fortellingen, men ved hukommelsestap så blir mange av disse slettet. Da kan man føle på tomrommet som har dukket opp, sier hun.

Hun legger også til at gjennom å være kreativ og jobbe med treverk, så kan Nilssen ha funnet igjen noe ved identiteten sin som skaper mening.

– Jeg tenker at han nå fyller livet med mening, sier hun.