Hopp til innhold

Massetransport av lik: Varebil stanset med overvekt

Mens trafikken passerte på E18 ble varebilen lettet for to døde personer i kister. Lederen for krematoriet i Vestfold erkjenner at bilen var for tungt lastet.

Varebil benyttes til liktransport. Stanset ved Lanner kontrollstasjon i Porsgrunn.

PARKERT: Her står varebilen ved kontrollstasjonen på Lanner i Porsgrunn etter at sjåføren fikk kjøreforbud grunnet overlast.

Foto: NRK-TIPSER

Den høyst uvanlige episoden utspant seg ved vegvesenets kontrollstasjon på Lanner utenfor Porsgrunn sist torsdag.

Tidligere denne uka kunne NRK fortelle om den innleide varebilen som Vestfold krematorium benytter til å transportere døde personer til krematoriet i Skien.

Les også Massetransport av lik i varebil: – En uverdig siste reis

Vestfold krematorium leverer kister ved kremeatoriet i Skien med lastebil.

Krematoriesjef beklager

Nå får NRK bekreftet at varebilen ved minst to anledninger har blitt stanset med overvekt.

Varebil benyttes til liktransport. Stanset ved Lanner kontrollstasjon i Porsgrunn. Begravelsesbyrå henter kister.

Her henter et begravelsesbyrå to kister for redusere totalvekten på varebilen.

Foto: NRK-TIPSER

– Jeg er kjent med at da varebilen rutinemessig kjørte inn til kontrollveiing, var totalvekten over det som er tillatt for denne bilen, sier daglig leder Monika Holm Svinsholt ved Vestfold krematorium.

Sjåføren av varebilen fikk klar beskjed om at vekten måtte reduseres før han kunne kjøre de avdøde videre til krematoriet i Skien.

Løsningen ble å rekvirere et begravelsesbyrå som rykket ut og hentet to av kistene i bilen.

Skal veie kister før avreise

– Det er bare å beklage at dette skjedde. Det blir iverksatt tiltak for å hindre at dette skjer igjen, forsikrer Svinsholt.

Monika Holm Svinsholt, daglig leder ved Vestfold krematorium

Daglig leder Monika Holm Svinsholt ved Vestfold krematorium.

Foto: Privat

– Men det er ikke første gang dette skjer?

– Det er riktig at det har skjedd en gang tidligere. Etter den episoden bestemte vi at vi skulle redusere antallet kister for å få ned totalvekten på bilen.

– Men likevel skjedde det altså igjen?

– Ja, det er bare å beklage på det sterkeste. Fra nå skal vi veie hver enkelt kiste og summere opp før vi kjører fra krematoriet. Vi ønsker selvsagt ikke å ha det slik, sier Svinsholt.

– Veide 200 kilo for mye

Kontorsjef Ivar Thorkildsen ved Utekontroll Sør i Statens vegvesen, bekrefter at den aktuelle varebilen ble stanset på Lanner kontrollstasjon sist torsdag.

Han opplyser at varebilen har en tillatt totalvekt på 3500 kilo, men at den var for tungt lastet under kontrollen.

Ivar Thorkildsen

Kontorsjef Ivar Thorkildsen ved Utekontroll Sør i Statens vegvesen.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Den hadde 200 kilo overvekt, sier Thorkildsen.

Kontorsjefen tilføyer at sjåføren ikke blir sanksjonert utover at han fikk beskjed om å sørge for at bilen var innenfor tillatt totalvekt før den kunne kjøre videre.

– Hva er vegvesenets generelle kommentar til denne måten å transportere døde mennesker på?

– Ingen kommentar, svarer Thorkildsen.