Hopp til innhold

Massetransport av lik i varebil: – En uverdig siste reis

Vestfold krematorium bruker en innleid varebil for å frakte døde til kremering. På enkelte turer fylles bilen med åtte kister. Pårørende blir ikke informert.

Vestfold krematorium leverer kister ved kremeatoriet i Skien med lastebil.

LEVERING: Forrige uke ble flere kister levert med varebil til krematoriet i Skien.

Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Dette er uverdig og veldig respektløst overfor de pårørende. Både avdøde og ikke minst familiene fortjener at siste reis forløper på en verdig måte.

Det sier daglig leder Tom Sletsjøe ved Sletsjøe begravelsesbyrå i Larvik.

Vestfold krematorium utenfor Sandefjord er for tiden stengt i forbindelse med ombygging. Mens arbeidene pågår blir kremeringen foretatt ved krematoriet i Skien.

Tom Sletsjøe, Sletsjøe begravelsesbyrå i Larvik

Tom Sletsjøe reagerer kraftig på at det brukes varebil til å transportere døde mennesker.

Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Mellomlagring i Vestfold

Vanligvis benyttes bårebiler fra begravelsesbyråer som transportmiddel til krematoriet. Kistene kjøres som regel til krematoriet umiddelbart etter en bisettelse.

– Vi har fått beskjed fra Vestfold krematorium om at vi fortsatt skal kjøre kistene dit. Ettersom det for tiden ikke gjennomføres kremasjoner der, kjøres kistene videre til krematoriet i Skien, forklarer Sletsjøe.

Vestfold krematorium, transport av døde i lastebil.

Slik ser det ut inne i varebilen. En kiste er synlig nederst til høyre.

Foto: Privat

I stedet for å la begravelsesbyråene sørge for transport av én og én kiste til Skien, har Vestfold krematorium valgt å la kistene med de avdøde bli stående på krematoriet til de har mellom fire og åtte stykker.

Da lastes kistene over på en innleid varebil som setter kursen mot krematoriet i Skien.

Inne i varebilen er det rigget opp et provisorisk rammeverk av tre hvor kistene plasseres i to høyder.

Nær 20 personer på én uke

De siste ukene har varebilen nærmest gått i skytteltrafikk mellom krematoriene i Vestfold og Telemark. Nærmere 20 døde har blitt kjørt til Skien i løpet av én uke.

Avstanden mellom de to krematoriene er på nærmere seks mil. Det meste av transporten foregår på som regel sterkt trafikkerte E18.

– Det ville både rent praktisk og logistikkmessig, men også med tanke på miljøet, vært mye enklere og bedre om byråene sto for transporten, sier Sletsjøe.

Han viser til hans eget byrå bistår ved mange bisettelser i Larvik og omegn.

– Vi kunne kjørt direkte til krematoriet i Skien etter en bisettelse, men må altså kjøre i stikk motsatt retning for å levere kisten ved krematoriet utenfor Sandefjord. Når kisten likevel skal til Skien, fremstår det ganske merkelig.

Hei!

Har du tips til saken eller er pårørende, ta gjerne kontakt med meg.

Etisk og estetisk

Innehaveren av begravelsesbyrået som i år har holdt det gående i hundre år, understreker likevel at det er mangelen på verdighet som plager ham mest.

– Det er en grunn til at bårebilene er laget slik de er. Transport av en død person skal etter mitt syn være av høy kvalitet, både etisk og estetisk. Men de velger altså å bruke varebil, sukker Sletsjøe.

Les også Meir likbrenning gjer at norske krematorium «går varme»

Krematoriet i Kristiansund

Monika Holm Svinsholt er daglig leder ved Vestfold krematorium. Hun bekrefter bruken av varebil til å transportere flere døde samtidig.

– Vi holder på å skifte ut de to eksisterende gassovnene med en elektrisk ovn. Det vil derfor være stengt for kremasjoner i en periode på rundt tre måneder. Vi er nå litt over halvveis i denne perioden, men det er riktig at vi har leaset en bil som er registrert som varebil for å transportere kister til krematoriet i Skien.

– Våre verdier er åpenhet, respekt og verdighet

– Hva tenker du om denne måten å transportere døde mennesker på?

– Vi er opptatt av at dette gjøres på en ordentlig måte og våre verdier er åpenhet, respekt og verdighet.

Monika Holm Svinsholt, daglig leder ved Vestfold krematorium

Monika Holm Svinsholt forsvarer varebiltransporten.

Foto: Privat

– Men er dette verdig?

– Ja, det mener jeg, selv om det kanskje kan virke annerledes på noen. Det er ikke uvanlig at flere kister transporteres samtidig, enten i regi av et krematorium eller gravferdsbyrå i forbindelse med midlertidig stenging av et krematorium.

– Men ikke i en varebil?

– Nei, det er nok riktig at det ikke er vanlig, men dette er en midlertidig løsning og regnes som interntransport. Det er ikke en såkalt seremoniell transport ifølge bransjeorganisasjonen for gravferdsbyråene.

Svinsholt tilføyer at de har hatt en god runde internt blant de ansatte når det gjelder transportbehovet i byggefasen ved krematoriet.

– Vi informerte både styret og våre eierkommuner før vi landet på denne måten å gjøre det på, sier hun.

Les også Krematoriemangel i Norge: Kan ta måneder før avdøde får urnenedsettelse

Krematoriet

Har ingen kontakt med pårørende

Den daglig lederen for krematoriet sier at begravelsesbyråene også ble informert om transporten med varebil.

Til NRK sier imidlertid representanter for flere byråer at de ikke ble informert om at transporten skulle foregå med varebil.

– Vi informerte ikke om akkurat hva slags bil vi skulle leie. Det var først etter møtene med byråene at vi fikk tilbud om å leie denne varebilen, sier Svinsholt.

Hun understreker at dette er en løsning de kun benytter seg av i en kortere periode.

– Vi har heller ingen kontakt med de pårørende. Det er det begravelsesbyråene som har, sier Svinsholt.

Si din mening om saken her:

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Beverøya camping

Flommen tilsvarte rødt nivå – ingen varslet om styrtregnet