Gir ulven skylda for maratonelg

– Elgjakta har vært utfordrende i år. Det er mye elg i skogen, men den vil ikke stå i los for bikkjene, sier elgjeger.

Norsk elghund grå

Elgfall i stålos har blitt mindre vanlig enn før i Telemark.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Elgjeger Jon-Petter Enger har jaktet elg med løshund i Telemark mange år, de siste årene i Drangedal. For han, og mange andre jegere NRK har vært i kontakt med, har årets jakt vært forskjellig fra tidligere år.

– Det virker som om vi plutselig har fått maratonelg i Telemark. Elgen virker veldig lettskremt, og drar på langtur så fort bikkja nærmer seg, sier Enger.

Hva tror du? Kan dette være tilfelle? Diskuter nederst i artikkelen.

Jan Petter Enger

Elgjeger Jan-Petter Enger tror ulven har gjort elgen lettskremt.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Ulv i terrenget

Felles for jegerne NRK har snakket med, er at de jakter i områder hvor det har vært observert ulv. Enger tror dette kan være en av årsakene til at elgen er mer lettbeint nå enn før.

– Det er nærliggende å tenke at ulven har skremt elgen. Det var mye enklere å få elgen til å stå i los for bikkjene for noen få år siden, før ulven kom, sier Enger.

Det er ingen ulv som har revir i Telemark, så dyrene som er observert er streifdyr på gjennomreise. I februar ble det felt en ulv i fylket, for første gang på 150 år.

Elgen blir ikke påvirket av ulv

Ulveforsker Petter Wabakken har drevet flere forskningsprosjekter på ulv, og har ikke registrert adferdsendring hos elgen.

– Hverken i områder det er en stabil ulvebestand eller i områder hvor streifdyr har vært innom, har vi registrert at elgen endrer oppførsel, sier Wabakken.

Han sier videre at enslige streifulver på vandring stort sett jakter på rådyr, og at elgen oftest blir angrepet av flere ulver i flokk.

(Saken fortsetter under bildet)

Petter Wabakken

– Elgen påvirkes ikke av at det er ulv i terrenget, sier ulveforsker Petter Wabakken.

Foto: Knut Sveen

Ny teori

Wabakken har en annen teori på hvorfor elgen står dårlig for bikkjene:

– Elgen sin naturlige forsvarsmekanisme mot ulv er å bli stående og forsvare seg. Når ulven blei utrydda på 1800-tallet, førte det til at løshundjakt på elg blei en veldig effektiv jaktmetode ettersom elgen blei stående når bikkjene kom, og jegerne kunne snike seg innpå elgen å skyte den. Denne jakta har pågått over så lang tid, at den elgen som velger å springe når bikkjene kommer har berget livet. Ser man til nord-Amerika eller Russland hvor det er mye ulv, har de fleste elgene bevart denne forsvarsmekanismen, her i Skandinavia har de ikke det.

Det er derfor ingen grunn til å tro at ulven skremmer elgen, sier Wabakken

(Saken fortsetter under bildet)

Ulv

Det er mer ulv i skogene i Telemark nå enn før.

Foto: NRK

– Høres rart ut

– Denne teorien har jeg aldri hørt før, sier elgjeger Enger da han får høre teorien til Wabakken.

Han sier teorien kunne passet dersom dette hadde vært en gradvis utvikling over tid, men både han og flere andre jegere i Telemark sier at adferdsendringen hos elgen har skjedd plutselig.

Han sier at det ikke er uvanlig at elgen kan være vanskelig å få til å stå for bikkja i perioder med dårlig vær, eller brunstaktivitet.

– Det spesielle i år er at denne oppførselen har vart gjennom hele jakta. Hele oktober og november har tendensen vært den samme. Jeg har aldri opplevd liknende, sier Enger.

Langsiktig kartlegging

Ulveforsker Wabakken tror ikke de få ulvene som er registrert i Telemark kan skremme all elgen i fylket, men tør ikke si noe om årsaken til at elgen er lettbeint.

– Skal man få en god oversikt over elgen sin adferd i Telemark må man starte en godt planlagt kartlegging, og samle inn gode data. Jeg kjenner ikke forholdene godt nok til å uttale meg om hvorfor elgen oppfører seg som den gjør, men jeg har ikke tro på at ulven er årsaken, avslutter Wabakken.