Mann brakk nakken på katter og sendte bilde til ekskona

En mann i Vestfold er dømt til fengsel i 75 dager etter at han brakk nakken på to katter, hengte den ene opp i et tau og sendte bilde til ekskona.

Agder lagmannsrett dømmer mannen for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Mannen er også fradømt retten til å ha dyr de neste ti årene.

Mannen har innrømmet at han høsten 2017 avlivet to katter ved å brekke nakken på dem med egne hender.

Paret var da nyseparert. Kona hadde flyttet ut, mens mannen bodde med kattene. Mannen har forklart at kattene endret seg da kona flyttet ut. Han mente de ikke hadde det bra og var i psykisk ubalanse.

Ifølge dommen skal han ha forsøkt å kontakte sin ekskone en gang i midten av oktober 2017 og spurt om han kunne ta livet av dem, uten å få svar.

Sendte bilde til ekskona

Med to dagers mellomrom brakk han nakken på kattene. Den første katten hengte han opp i taket med et tau og sendte bilde av dette på en tekstmelding til ekskona.

«Knekte nakken. Sparte 2000. Har ikke katter.», lød meldingen som ble sendt ekskona natt til 27. november 2017.

Deretter brente han kattene i ovnen.

Han hevdet han gjorde det ut fra dyrevelferdshensyn og at han mente han selv var best i stand til å avlive dem. Han hevdet videre at måten kattene ble avlivet på var den mest humane og effektive.

Endret forklaring

I tingretten forklarte han at avlivingen var økonomisk begrunnet, men i ankesaken benektet han dette. Han bestred i lagmannsretten også at bildet han sendte ekskona var ment som en hevn. Han ønsket derimot at hun skulle føle et visst ansvar for at ting utviklet seg dit at kattene måtte avlives.

Det trodde imidlertid ikke retten på og konkluderte med at mannen i hovedsak hadde et hevnmotiv og at han i tillegg ville spare penger på avliving.

Retten begrunner hevnmotivet med at han hengte opp kattene etter at de var døde. Og fotograferte den ene og sendte bilde til ekskona.

Mannen forklarte at han hengte opp kattene for at avføringen skulle renne ut på en fille som lå på gulvet, men dette blir av retten ansett som en ren bortforklaring.

Retten peker også på at det gikk én måned fra han sendte en melding til kona med forespørsel om han kunne avlive kattene, før han valgte å gjøre det selv. Dermed kan han heller ikke påberope seg nødrett siden det gikk så lang tid.

Slet psykisk

Mannen var i forkant av kattedrapene innlagt på sykehus for behandling av betydelige psykiske problemer.

Retten finner ikke noen formildende omstendigheter ved dette, og en foreløpig psykiatrisk vurdering av tiltalte peker heller ikke i den retning. Retten legger også vekt på at tiltalte forsvarte handlingene sine på et tidspunkt hvor han oppga å ikke lenger ha psykiske vansker.

Lagmannsretten valgte å opprettholde tingrettens dom på 75 dagers fengsel. Han mister i tillegg retten til dyrehold i 10 år og må betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Mannens forsvarer sier til NRK at dommen er anket til Høyesterett.