Hopp til innhold

Brukte sju dager på å få kontroll på brann: Viktig at andre lærer

Brannvesenet måtte improvisere og tørrtrene i flere dager mens brannen i hybridskipet pågikk. Nå håper de hele landet kan lære av deres erfaringer.

Katamaranen MS «Brim» slepes til kai etter brann om bord.

KOMPLISERT: MS Brim begynte å brenne da den var på vei fra Fredrikstad til Sandefjord. Jobben med å slukke brannen var komplisert og tok flere dager.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Torsdag 11. mars meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge at det hadde brutt ut brann i katamaranen MS Brim. Skipet var på vei fra Fredrikstad til Sandefjord.

Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) rykket ut til fartøyet som lå midt ute i Oslofjorden. Skipet ble tauet inn til Vallø i Tønsberg, men det tok sju dager før brannvesenet fikk kontroll på brannen.

– Brann i batteripakker er mer komplisert å håndtere på grunn av fare for eksplosjon og giftige gasser.

Det sier Einar Flogeland. Han er spesialrådgiver i VIB og en av dem som har skrevet en rapport som nå blir offentliggjort.

Både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og havarikommisjonen har bedt om å få oversendt rapporten.

Det er viktig at andre får høre om erfaringene som ble gjort i slukkingsarbeidet, mener Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB.

Brannen i batteripakken på hybridskipet Brim i mars krevde ekstra beskyttelse

EKSTRA BESKYTTELSE: Brannmannskapene ble kledd opp med vernedrakter utenpå utrykningstøyet for ekstra beskyttelse. I tillegg hadde de doble flasker med pusteluft på ryggen.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Manglet kunnskap

Branner i store batteripakker som den i hybridskipet Brim, er sjeldne. Flogeland sier at de visste lite om denne typen branner.

– Vi var ikke kjent med batteripakker på denne størrelsen og brann i batteripakker på ferger, sier Flogeland.

Slukningsarbeidet i mars var komplisert. Det ble rask klart at brannvesenet måtte ha bistand fra andre.

– Vi måtte få kontroll på gasser og eksplosjonsfare. Etter hvert som hendelsen eskalerte, fikk vi behov for eksterne ressurser.

Folk fra Forsvarets forskningsinstitutt, Kystverket, Statens havarikommisjon og Sjøfartsdirektoratet bidro med å få kontroll over det som ble betegnet som en uoversiktlig situasjon.

I tillegg bidro verftet som har bygget skipet og leverandøren av batteripakka.

– Må tilrettelegges

Da Brim ble slept til havn på Vallø, ble det opprettet ei sikkerhetssone på 300 meter rundt skipet. Samtidig fikk folk i nabolaget beskjed om å holde vinduene lukket.

Brannen i motoren ble slukket dagen etter at den oppsto, men det tok flere dager å få kontroll på eksplosjonsfaren og de giftige gassene. Det gikk til slutt ved å improvisere tekniske løsninger.

– I evalueringsrapporten anbefaler vi at dette tilrettelegges. Det gjelder både på land og i fartøy på sjøen. Da vi rykket ut, var dette ukjent, sier Flogeland.

Måtte lage deler for å slukke brann i hybridskipet Brim

LAGET UTSTYR: I verkstedet på brannstasjonen samarbeidet rederen med brannmannskapene om å lage nødvendige deler for å få kontroll på de giftige gassene.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Under brannen måtte brannvesenet lage utstyr de trengte for å slukke brannen og tørrtrene på hvordan jobben skulle utføres.

Det ble blant annet tilført nitrogen ned under dekk på fartøyet for å hindre antennelse av gasser. Samtidig skulle en sugebil suge ut gasser via ventilasjonsluken fra motorrommet.

Det var ingen enkel jobb.

– De to påkoblingspunktene for slangene til nitrogenen som ble ført inn og gassen som skulle ut, har vi måttet lage og tilpasse. Det var nødvendig for at brannmannskaper i verneutstyr kunne få festet påkoblingene på en sikker måte, sa brannsjef Per Olav Pettersen etter brannen i mars.

Flogeland sier de nå er bedre rustet til å takle en tilsvarende brann.

– Vi lærte den harde veien, men vi har fortsatt ting å jobbe med.

Nitrogen hentes fra en spesialbil som eies av Esso Slagentangen under brannen i hybridskipet Brim i mars.

NITROGEN: Nitrogen ble hentet i en spesialbil fra Esso Slagentangen.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Deler erfaringene

Branner i batteripakker som den i Brim, er en relativt ny utfordring for nødetatene, men de senere årene har det blitt flere skip og ferger med elmotorer.

VIB ønsker derfor å dele erfaringene mannskapene gjorde i arbeidet med brannen.

– Vi valgte å publisere evalueringen i en rapport og offentliggjøre den. På den måten håper vi så mange som mulig leser rapporten og lærer av den, sier Flogeland.

Ifølge DSB er det viktig å sette seg inn i de erfaringene som ble gjort under brannen i mars. Ly mener kunnskapen kan få fram nasjonale forbedringspunkter.

– Dette er viktig kunnskap for alle landets brann- og redningsvesen, sier Ly.