60 prosent av norske bedrifter har ikke kjøreregler for alkoholbruk

Resultatet av en ny undersøkelse ryster direktøren for Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk.

Julebord

Alkohol er blitt en større del av bedriftskulturen hos mange bedrifter.

Foto: colourbox.com

– Jeg synes det er urovekkende, fordi vi erfarer at bedrifter som har slike regler, opplever en mer inkluderende bedriftskultur, sier Elisabeth Ege til NRK.no.

Hun sier hun vet det er mange nordmenn som mener det drikkes for mye alkohol på jobb.

– Det er to undersøkelser som er relevante å trekke frem. Den ene er en undersøkelse som ble gjort for noen år siden, hvor det kom frem at 1 av 4 synes det drikkes for mye i jobbsammenheng. Den andre utførte vi selv. Den viste at 1 av 4, hadde det siste året, opplevd en situasjon med en kollega knyttet til alkohol.

Les også:

Klar økning i jobbsammenheng

Spesialkonsulent Nina Sterner ved Borgestadklinikken i Skien, mener at det har vært en klar økning de seneste årene når det gjelder bruk av alkohol i jobbsammenheng.

– Vi drikker mer enn det vi gjorde for 10–15 år siden. Vi har knyttet arbeidsliv og fritid mye nærmere sammen. Alkohol har blitt en viktig del i flere sammenhenger på jobben, og blir brukt som nytte og hygge i arbeidslivet.

Hun mener det gjør det vanskelig for dem som har et alkoholproblem.

– Hvis de har et problematisk forbruk, eller er avhengige, vil det være utfordrende at det stadig blir servert alkohol. Det kan gjøre det vanskelig å holde seg unna, sier Sterner.

Har kjøreregler

Porsgrunn kommune i Telemark er blant dem som har etablert såkalte kjøreregler for alkoholbruk i jobbsammenheng. HMS-sjef i kommunen, Anne Karin Nordmo mener imidlertid at de har et klart forbedringspotensial i rutinene.

– Jeg har inntrykk av at dette blir tatt på alvor, men jeg tror vi i mange tilfeller burde kommet tidligere inn enn det som skjer i dag.

Hun tror også at det er mange rustilfeller som man ikke blir gjort oppmerksom på.

– Jeg tror dette er et område hvor det er mange mørketall. Vi har nok langt flere saker enn vi klarer å fange opp, sier hun.

– Hver bedrift må ta ansvar

Porsgrunn kommune har derfor meldt seg inn i ALOR-nettverket, et samarbeidsprosjekt for Telemark, Buskerud og Vestfold. Nettverket tar sikte på å heve kompetansen når det gjelder rusproblematikk i arbeidslivet.

Nina Sterner ved Borgestadklinikken mener et slikt samarbeid er veien å gå, og mener hver enkelt bedrift må ta ansvar.

– Vi vil oppfordre dem til å ha fokus på rus i arbeidslivet, og ha en aktiv ruspolitikk.