Hopp til innhold

Mangler oljelenser etter «Full City»

Det snart ett år siden havariet, men oljeverndepotene er ikke fyllt opp igjen.

Trygve Thorsen i Kragerø Havnevesen

Trygve Thorsen i Kragerø Havnevesen ved oljeverndepotet i Kragerø. For ti måneder siden hentet han 225 meter oljelenser, men de er ikke tilbake.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket.

Foto: Kystverket
Kåre Preben Hegland

Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Natt til 31. august i fjor grunnstøtte lasteskipet «Full City» utenfor Langesund. Store menger olje lakk ut.

Ti måneder etter er oljevernutstyret ikke tilbake.

– Det er beklagelig at utstyrsdepotene ikke er fylt opp igjen. Det kan gi en noe lenger responstid hvis uhellet skulle være ute, sier Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket.

Han forteller at det etter en så stor aksjon som opprydningen etter havariet, vil det ta tid før oljevernutstyr som har vært i bruk er vasket og reparert, eller at det er bestilt nytt.

Alt om havariet

Bekymret ordfører

Ordfører i Kragerø, Kåre Preben Hegland, er bekymret.

– Vi er en oljenasjon som er opptatt av miljø. Det må være manglende vilje til å prioritere beredskap som ligger bak, sier ordføreren.

1500 meter med lenser ble tatt ved depotene i Kragerø, Bamble og Porsgrunn i forbindelse med «Full City»-grunnstøtingen.

– Vi er heldige her ved kysten, fordi det er store private bedrifter i Grenlandsområdet som er pålagt av staten å ha eget lenseutstyr. De har vært flinke til å følge opp det pålegget.

Hegland sier IUA i Telemark må basere seg på private lenser.

– Jeg er helt sikker på at de kan være til god hjelp, men det er ikke betryggende at det offentlige ikke klarer å følge opp.

Les også:

Mener situasjonen er under kontroll

Ifølge Asbjørn Høie i det Interkommunale utvalget for akutt forurensning i Telemark,(IUA) er det bestilt inn nye lenser, og noen lenser er reparert og skal kjøres ut til depot de nærmeste ukene.

Han mener beredskapen ikke er svekket, selv om depotene mangler utstyr.

– Vi har gardert oss med våre samarbeidspartnere i industrien.

– Men er ikke fulle depoter bedre enn dagens situasjon?

– Selvfølgelig er det det. Får vi en hendelse skaffer vi det utstyret som trengs, og vi har Horten som er Norges depot en time unna.