Manglende aktiviteter i Skien fengsel

Tilbudet på aktivitet ved sikkerhetsavdelingen i Telemark fengsel er bekymringsfull lav, påpeker sivilombudsmannen.

Skien fengsel

FÅR KRITIKK: Sivilkombudsmannens rapport peker på faren for isolasjonsskader av forskjellig art, hvis innsatte sitter for lenge på sin celle i Skien fengsel.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Innsatte i Telemark fengsel avdeling A i Skien klager på at de har lite eller ingen aktiviteter. Dette går fram av Sivilombudsmannens inspeksjonsrapport. Den påpeker at mangel på aktivisering kan føre til isolasjonsskader hos de innsatte.

Avdeling A er en sikkerhetsavdeling med ti plasser, hvorav to plasser med ekstra høyt sikkerhetsnivå.

Til denne avdelingen kommer de innsatte først, for siden å bli overført til andre soningsavdelinger.

Frykter helseskader

Fengselsledelsen sier at det er noen aktiviteter, men det gir likevel grunn at aktivitetsnivået er bekymringsfullt lavt, sier kontorsjef hos sivilombudsmannen Helga Fastrup Ervik.

– Den mest sårbare fasen for innsatte er i varetektsperioden og i den aller første soningsperioden, så i denne perioden er det særlig viktig å ivareta de innsatte, sier Ervik.

Sivilombudsmannens rapport peker på faren for isolasjonsskader av forskjellig art, hvis innsatte sitter for lenge på sin celle.

– Det er primært helseskader vi snakker om. Det kan være svimmelhet, tap av følelse av rom og tid, angst og så videre, sier hun.

– Det Skien fengsel kan gjøre, er å la de innsatte ved sikkerhetsavdelingen delta på arbeidsaktiviteter som andre i fengselet deltar på, men dette er jo et ressursspørsmål, sier Ervik.

NRK har ikke lykkes i å få kommentarer fra tillitsvalgte for de ansatte i Skien fengsel.

Vil ikke kommentere detaljer

Ole Kristoffer Borhaug

Ole Kristoffer Borhaug er fengselsleder ved Telemark fengsel avdeling Skien.

Foto: Per Foss / NRK

Fengselsleder Ole Kristoffer Borhaug ved Telemark fengsel Avdeling Skien sier til NRK at rapporten synliggjør at fengselet driver forsvarlig, samtidig som den påpeker enkelte ting vi blir anbefalt å jobbe med. Den tar opp en del områder som fengselet allerede har fokus på, sier Borhaug.

Han vil foreløpig ikke kommentere detaljer i rapporten, eller eventuelle nye tiltak.