Mange meldte seg ut av kirken

19170 personer meldte seg ut av Den norske kirke i 2019. – Det er et høyt tall på utmeldinger, og det er nødvendig å spørre hva dette er et uttrykk for, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, i en pressemelding. Det høye tallet skyldes kirkevalget, som du kan lese mer om i denne saken: