Hopp til innhold

Mange melder seg ut når valgkortet kommer i posten

Tallene bekymrer imidlertid ikke Kirkerådet.

Skilt hvor det står: Kirkevalget

KIRKEVALGET: Valgoppslutningen for kirkevalget 2019 havnet på totalt 12,6 prosent. 386 142 personer i Norge benyttet seg av stemmeretten. For fire år siden var oppslutningen på 16,7 prosent i valget, viser tall fra Den norske kirke. (arkivbilde)

Foto: Scanpix

I august ble valgkort sendt ut til alle 3,1 millioner medlemmer med stemmerett ved valget.

Nesten 6500 personer meldte seg ut av Den norske kirke samme måned. Det er en seksdobling fra snittet for månedene ellers i året.

Direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet sier de ikke er bekymret.

– Når vi ikke tenker at dette er helt krise, er det fordi vi har sett at tallene stiger i august/september hvert fjerde år, for så å normalisere seg igjen, sier hun.

Flere tusen

6475 personer meldte seg ut i august. I september fulgte ytterligere 2055. Snittet for årets sju første måneder var 1021 utmeldinger.

Det er ikke mye i prosent, men netto medlemstap i år er nesten 13000. Det er imidlertid før årets døpte er medregnet.

– Vi ønsker selvfølgelig ikke at noen melder seg ut. Samtidig ønsker vi heller ikke å ha medlemmer som ikke kjenner at dette er et sted de ønsker å identifisere seg med. Så er det klart at det er blitt konkurranse på veldig mange områder, som gjør at vi også må skjerpe oss på den kvaliteten vi bidrar med i samfunnet, sier Nilsen.

Også innmeldingstallene øker i samme periode før kirkevalget. I år meldte 515 seg inn i august, mot 226 i snitt fra januar til juli.

Kjørte kampanje

Noen som opplever en stor medlemsvekst, er Human-Etisk Forbund. De nærmer seg 100 000 medlemmer.

På samme tid som Den norske kirke sendte ut valgkort, valgte de å kjøre ut en kampanje om hvordan man kan melde seg ut av kirken.

– Når kirken sender ut valgkort til kirkevalget, vet vi at det er mange som får en påminnelse om at de står registrert i kirkens medlemsregister og tar en vurdering av om det er der de hører hjemme, sier Lars-Petter Helgestad, leder for politisk avdeling Human-Etisk Forbund.

De tredoblet antallet innmeldinger i august i år sammenlignet med i fjor. 947 personer ble medlem den måneden. Men de kan ikke si om det var på grunn av kampanjen. Så langt i år viser netto medlemsregnskap over 3500 nye medlemmer.

På agendaen

Nilsen i Kirkerådet er ikke veldig imponert over Human-Etisk forbunds augustkampanje.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at dialogen oss imellom hadde vært slik at vi ikke aktivt gikk ut for å fiske hverandres medlemmer.

– Det er ingen som legger hindringer i veien hvis folk vil melde seg ut hos oss. Jeg tror neppe medlemmer i Den norske kirke trenger Human-Etisk Forbund til å opplyse dem om hvordan de skal gjøre det.

Lars-Petter Helgestad byline

KAMPANJE: – Vi er veldig opptatt av at kirkens medlemslister er etablert på en annen måte enn medlemsregistrene til andre tros- og livssynssamfunn, sier Lars-Petter Helgestad om bakgrunnen for kampanjen.

Foto: Human-Etisk forbund

Helgestad mener i imidlertid det er naturlig å benytte anledningen når medlemskapet i kirken står på agendaen.

– Den norske kirke fikk kopiere folkeregisteret på slutten av 90-tallet, og er ikke basert på at den enkelte personen har meldt seg inn eller gitt samtykke til å stå som medlem. Så vi synes det er helt naturlig å bidra til at kirken får et mer korrekt medlemsregister, sier Helgestad.