Mange båtskader på vinteren

Like mange båter ble skadet i januar som i juni. – Det vanligste er at båtene velter mens de står i opplag i krybbene.

Båter vinteropplag

I januar 2015 var det 254 innmeldte båtskader, mens i juni var det 270. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

– 55 prosent av båtskadene vi fikk innmeldt var i de månedene båter nesten ikke er i bruk, det sier assisterende informasjonsdirektør i IF-skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland.

IF-skadeforsikring har laget en statistikk på hvor mange båtskader som skjedde i 2015. Denne viser at det er nesten like mange båtskader i januar som i juni. I januar ble det meldt inn 254 båtskader, mens i juni var det 270.

Vennesland sier at de regner juni, juli og august som de mest populære båt-månedene, og i løpet av disse månedene i 2015 hadde de fått inn 45 prosent av skademeldingene.

Ifølge Vennesland er Vestfold et av fylkene med flest båtfolk, men det finnes ikke lokale tall på hvor skademeldingene ble meldt ifra.

– Men fordi en stor andel av fritidsbåtene i Norge er hjemmehørende i Vestfold, er en betydelig andel av skadene herfra, sier hun.

Se til båten

Seilbåt veltet

Seilbåt som har veltet mens den står i krybba. Dette er en av de vanligste båtskadene om vinteren ifølge IF-skadeforsikring. Her fra Vallø havn i januar 2017.

Foto: Arne Petter Wallin Marthinsen / NRK

Hun sier at de vanligste skadene som skjer med båter på sommeren, er grunnstøtinger.

– Og det skjer ofte i farvann hvor mange er godt kjent, legger hun til.

Utenom sesong er det ofte lite ettersyn som gir mest skader på båten. Hun nevner at det er mye synkeskader spesielt på høsten på grunn av dette. På vinteren er det en del båter som fortsatt ligger ute, mens noen er satt opp i krybber på land.

– Det vanligste er at båtene velter mens de står i opplag i krybbene, sier Vennesland.

Hun legger til at vinden ofte er kraftig og at støttene som bærer båten ofte ikke tåler denne tyngden.

Unngå skader

Hun tror at det viktigste en båteier kan gjøre for å unngå å skader på vinterstid, er å se til båten.

– Velger du å ha båten ute på høsten så er hyppige besøk en vesentlig faktor for å forhindre skader, sier hun.

Hun fortsetter med å legge til at båteiere må være obs med at selvlensende båter kan samle opp blader og kvist, og kan synke. Hjemmesnekra krybber må også være solide.

– Jeg ser eksempler på hjemmesnekra krybber, og de holder ikke mål, det er snakk om store tyngder her.

Været lager problemer

Emma Elisabeth Vennesland

Assisterende informasjonsdirektør i If-skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, anbefaler å se til båten ofte utenom sesong.

Foto: If Skadeforsikring

I 2015 ble det betalt 470 millioner kroner i erstatning til båteiere som hadde fått båten skadet. Det var fordelt på rundt 11.000 forskjellige skader.

Hun sier at de er spente på tallene fra 2016, spesielt siden det har vært mye vær det siste året.

– Vi hadde jo en veldig ustabil sommer med færre skader i juni og juli, og så mange i august. Hun legger til at det var en del synkeskader som ble meldt inn i august og september i fjor.

– Det var også en del selvlensende båter som sank som stein på grunn av vind og nedbør, så vi er spente på tallene fra i fjor, avslutter hun.