Må vurdere avliving

Mattilsynet kan ikke si hva som skjer med verken hestene eller hesteeieren i hestesaken i Vestfold. Politiet ble fredag varslet om fem hester i Sande som dyrevenner mente var utsatt for dyremishandling.

Hest med lange hover

Slik så det ut da de kom på kontroll av hestene.

Foto: Marianne Lund

Det er Mattilsynet Søndre-Buskerud som håndterer saken. Avdelingssjef Rita Aina Kvennejorde har bare sett bilder av liknende hover som skrekkeksempel tidligere. Hun er klar på hva som har skjedd i Sande.

Rita Aina Kvennejorde

Kvennejorde sier det er viktig å stelle hovene til hester.

Foto: Privat

Her har vi hatt en vanskjøtsel av hester over lang tid.

Noen av hestene er nå flyttet til bokser hvor de kan legge seg ned og har blitt satt på smertestillende. Dyrevernsnemnda har vurdert situasjonen og hovslager og veterinærer har sett på dyrene.

Det er vanskelig å beskjære hover som er så stygge.

Fryktelig og smertefullt

Nå er hovene stellet

STELLET: Slik ser det ut i dag.

Foto: Mattilsynet

Kvennejorde sier de ansatte i Mattilsynet kaller hovene fryktelige og smertefulle.

Hovene er veldig viktig for hestene. De må stelles og om nødvendig skjæres hver sjette til åttende uke. Det er kjempeviktig for at hestene skal ha det bra.

Hestene kan få feilstillinger og smerter flere steder. Hovkapslene på dyrene kan også løsne. Kvennejorde har fått opplyst at hestene i Sande kan ha stått flere år uten pleie av hovene.

Det er veldig smertefullt for en hest å ikke få hovstellet sitt. Når det har skjedd over lang tid kan det ha blitt kroniske skader.

Vurderer avliving

Det er foreløpig ikke bestemt hva som skjer dyrene. Kvennejorde kan ikke svare på om noen av dem blir avlivet, men det vurderes. Eieren av dyra må også vurdere hva slags behandling av dyrene han ønsker. Et av dyrene kan være kronisk skadet.

– Da spørs det hva slags utsikter den har. Så må vi vurdere hvordan det er med de andre hestene. Når det har gått så lang tid er det veldig omfattende og veldig langvarig arbeid å få retta opp skadene, det kan også være veldig smertefullt. Vi må lytte til kompetansen til hovslager og dyrlege.

Usikkert hva som skjer

Det er fortsatt usikkert hva som skjer med eieren av hestene. Mattilsynet kan ta forvaring i dyrene og omplassere dem, avvikle og ilegge aktivitetsnekt. De kan også ilegge eieren overtredelsesgebyr og anmelde han.

– Dette er en veldig alvorlig sak, vi må derfor ta i bruk virkemidlene som er tiltenkt så alvorlige saker.

Mattilsynet har vært i kontakt med politiet i dag for å vurdere reaksjon. Kvennejorde vil ikke slå noe fast.

Hesteeieren sier i en kommentar til NRK at hestene stort sett har hatt det bra, men at det har skjedd ting som har betydd at han ikke har fått tatt hovene deres.