Må gjenoppta sak om tagging

Omfattende tagging ble først henlagt av politiet. Nå krever statsadvokaten at etterforskningen gjenopptas.

Tagging, Hesselberg gt.

Det har vært omfattende tagging på Falkum i Skien.

Foto: Statens vegvesen

Politiet må derfor ta opp igjen etterforskningen av omfattende tagging på Falkum i Skien.

200.000 kroner i skader

På en natt ble det gjort skader for rundt 200.000 kroner.

Det var natt til den 2. juli i fjor at det ble meldt om tagging på Falkum i Skien. Det dreier seg om flere hundre meter med gjerder - på begge sider av Hesselbergsgate. Vegvesenet tok 29 bilder for å dokumentere skadeverket.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tagging, Hesselberg gt.

Det ble tagget på flere hundre meter gjerder. Her i Hesselberggata i Skien.

Foto: Statens vegvesen

– Det er spesielt en type signatur som går igjen i taggingen, «SIN», sier Birgitte Thomassen Garvik til NRK.no.

Hun er advokat i Telemark Fylkeskommune, som er involvert i denne saken - siden det dreier seg om en fylkesvei.

– Gjentakende problem

Birgitte Thomassen Garvik.

Birgitte Thomassen Garvik pålegger nå politiet å gjenoppta etterforskningen.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Da saken ble henlagt av politiet, klaget Garvik saken inn for statsadvokaten, fordi hun mener det gjenstår mye etterforskning. Blant annet var det ikke tatt kontakt med vitner i saken.

– Det ble også funnet en tom sprayboks på stedet som ble overlevert til politiet for fingeravtrykk, og det forelå ikke noe resultat på den undersøkelsen i saken. Signaturen, «SIN», burde kanskje også undersøkes nærmere, mener hun.

– Hvorfor mener dere at det er viktig og få tak i en gjerningsmann?

– For det første så er dette hærverk på offentlig eiendom og det er et gjentagende problem. Vi ønsker å få satt en stopper for det. Det påfører det offentlige store kostnader i forhold til vedlikehold. For det andre er det også en prinsipiell sak, i og med at det bør statueres eksempler for den oppvoksende generasjonen at slikt hærverk ikke blir akseptert, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tagging, Hesselberg gt.

– Signaturen «SIN» går igjen i taggingen, forteller statsadvokaten.

Foto: Statens vegvesen

– Manglende opplysninger

Statsadvokaten og påtaleleder i Telemark Politidistrikt, Inger Conradsen, forklarer at grunnen til at saken først ble henlagt, var at de mente det var manglende opplysninger i forhold til en gjerningsmann.

Inger Conradsen.

Påtale-leder Inger Conradsen sier at hun ikke ser noen grunn til å si at politiet gjorde en for dårlig jobb første gangen.

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Betyr det at dere gjorde en for dårlig jobb første gangen?

– Det ser jeg ingen grunn til. Vi har gjort en vurdering av saken der og da. Vi forholder oss til at statsadvokaten ser annerledes på saken, og ønsker at vi skal etterforske den ytterligere, sier Conradsen.

– Hvordan ser dere på slike saker som gjelder tagging og hærverk på offentlige gjenstander?

– I den grad vi ser at skadeverk og tagging utvikler seg innenfor enkelte miljøer eller innenfor konkrete områder så setter vi ofte inn tiltak for å forhindre og bekjempe at det skal skje, sier Conradsen.