Hopp til innhold

Må formidle dødsbudskap på avstand

Den vanskeligste samtalen kan bli vanskeligere enn tidligere når smittefaren preger arbeidsdagen.

Korset

DØDSBUDSKAP: I hjem med fare for smitte må prestene holde avstand når de forteller om dødsfall. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Den siste uka har soknepresten i Seljord hatt en spesiell oppgave blant mange andre.

Dag Harald Undheim skal formidle dødsbudskap uten å være tett på. Han løser det ved å reise til adressen det gjelder og ringe fra bilen.

– I de hjemmene det ikke er mulig å komme inn på grunn av smitte, ber jeg gjerne de komme ut så de i hvert fall kan se meg, sier Undheim.

Da må han levere dødsbudskapet på avstand.

– Arbeidshverdagen min har endret seg ganske radikalt. Ganske dramatisk, sier han.

Dag Harald Undheim

VANSKELIG JOBB: Sokneprest Dag Harald Undheim.

Foto: Jon Svartdal

Nærheten blir tatt vekk

Når man skal fortelle pårørende at noen er døde, er det hovedsaklig to ting man skal gjøre. Det første er å fortelle hva som har hendt. Det andre er å vise omsorg, forteller psykolog og professor Atle Dyregrov.

– Informasjonen klarer man å gi like godt fra avstand eller over telefon. Men nærheten blir tatt vekk. Omsorgskvaliteten blir borte, sier Dyregrov.

Atle Dyregrov

PSYKOLOG: Atle Dyregrov.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Han er spesialist i klinisk psykologi og har skrevet en rekke bøker.

– Det kan hjelpe å fortelle hvorfor det er slik. For eksempel: «dessverre kan jeg ikke ta på deg nå».

Vanskelig med begravelser

På grunn av de nye smittereglene, kan det ikke være flere enn 50 stykker i en begravelse. Det er noe sokneprest Undheim synes er spesielt vanskelig.

– Det er ganske trist at vi ikke kan ta imot alle som ønsker å være til stede i en begravelse.

Det er problematisk både for familien og de som blir ekskludert, at noen skal bli nektet å si farvel.

– Det skaper store problemer for familier. De får ikke den støtten de trenger og de må si til noen at de ikke får lov til å komme, sier Dyregrov.

– En begravelse er med på å gjøre det virkelig. Spesielt ved plutselige dødsfall. Så det er fryktelig vondt at man ikke får sagt farvel.

Han anbefaler at pårørende i en sånn situasjon bruker de digitale kanalene. Ved å sende en e-post eller ved å skrive på Facebook kan man forklare situasjonen. Dyregrov mener også at det går an å ha en minnestund ved en senere anledning.

– Det vil gjøre det lettere for omgivelsene å ta kontakt, sier professoren.