Bussboom i Grenland

60 000 flere har valgt bussen fremfor bilen i Grenland hittil i år. Likevel er det langt igjen. Grenland har den laveste kollektivandelen i landet.

Wenche Fougner

Det er gledelig at passasjerveksten er på 10 prosent hittil i år, sier Wenche Fougner i Vestviken kollektivtrafikk. Hun sier imidlertid at det tar tid før man kan få se enda større resultater.

Foto: Roald Marker / NRK

I januar startet storsatsingen for å få flere til å velge bussen fremfor bilen. Allerede etter to måneder går det riktig vei. Tallene viser en passasjervekst på 10 prosent fra samme periode i fjor.

– Det er godt at satsingen virker, Vi økte antall ruter kraftig, Vi har satt ned prisen på periodekort fra 700 til 400 kroner og vi har brukt mange annonsekroner for å fortelle folk at buss er bra, sier Wenche Fougner, driftssjefen i Vestviken kollektivtrafikk fortsetter.

Busser Skien

Skien er et viktig knutepunkt for bussene. Mellom Porsgrunn og Skien går det buss hvert 10. minutt.

Foto: Roald Marker / NRK

Landmannstorget et knutepunkt

Landmannstorget i Skien er et trafikalt knutepunkt. Her kommer og går busser og passasjerer i et stort tempo. Og satsingen på kollektivtrafikken blir lagt merke til.

– Det kan godt hende at jeg tar bussen oftere nå. Men jeg må innrømme at det er lettvint å ta bilen, innrømmer Hildegunn Bjørnstad.

Men noen er enda mer trofaste busspassasjerer.

– Jeg tar bussen uansett jeg, Men det er ikke så ofte. At prisene er satt ned spiller ingen rolle for meg. Jeg har allerede honnørkort, sier Vigdis Govassli

Liker prisnedsettingen

Aleksander Warholm har også merket seg at busstilbudet er blitt bedre.

Jeg tror nok at jeg kommer til å ta bussen oftere. Og det er bra at prisene er satt ned, sier han.

Det er altså mange positive reaksjoner i tillegg til selve passasjerveksten. Men det er langt igjen før målet er nådd. Grenland har nemlig den laveste kollektivandelen i landet.

passasjerer ut av buss

Det er 60 000 flere som velger buss fremfor bil i Grenland i årets to første måneder. gledelig, sier busselskapene.

Foto: Roald Marker / NRK

– Den er på litt over fire prosent og vi må gjøre alt vi kan for å øke den. Vi har et kortsiktig mål for 2014 på å øke den med 10 prosent, sier Fougner i Vestviken kollektivtrafikk. Men innen 2024 skal vi øke den med 100 prosent.

Håper på bedring med bypakka

– Jeg står like lenge og venter som tidligere, noen ganger kommer det to busser samtidig, enda det skulle vært 10 minutter mellom dem, sier Amar Gunnicke, en av passasjerene som NRK traff på busstorvet i Skien.

Wenche Fougner bekrefter at det kan være forsinkelser på strekningene.

– Bussene står i de samme køene som bilene foreløpig, men i Bypakke Grenland er det lagt opp til løsninger som gjør at bussene vil kunne slippe lettere fram.

Hun sier at erfaringer viser at når man endrer busstilbud, tar det opptil to år før folk flest oppdager det.

– For 2014 har vi et mål om en passasjervekst på 10 prosent, det vil si over 340.000 flere reiser enn i fjor, avslutter en positiv Fougner.