Lykkeliten legges ned?

Helsetilsynet truer med å legge ned fødestua ved sykehuset på Rjukan.

Helsetilsynet truer med å legge ned Lykkeliten fødestue ved sykehuset på Rjukan. Grunnen er at tallet på fødsler ved fødestua går ned.

Fylkeslege Pål Iden krever at fødestua tar imot minst 40 barn hvert år, men så langt i år har den ikke oppfylt kravet.

For få fødsler

Så langt i år har 33 nye telemarkinger sett dagens lys på fødestua Lykkeliten på Rjukan sykehus. I fjor ble det notert 29 fødsler samme sted. Men tallene er for lave, mener Telemarks fylkeslege Pål Iden.

- For at kvinner forsatt skal få lov til å føde på fødestua må den ha minimum 40 fødsler i året. Det er en faglig veileder som har kommet fram til minimumskravet, og det skyldes at små virksomheter er mer sårbare, sier Iden.

Dermed har Lykkeliten fødestue bare snaue 2 måneder på seg til å klare minimumskravet.

Begrensninger

- En av årsakene til lavt fødselstall er begrensninger ved fødestua slik den er i dag. Vi er strenge med rutinene, slik at fødende med komplikasjoner har et begrenset tilbud hos oss.

Det sier seksjonsleder Lisbeth Strømme ved Lykkeliten fødestue. Hun understreker likevel at de i utgangspunktet ser på en fødsel som en normalprosess, og at fødestua har bra hjelpemidler for dette.

Nå er hun spent på om fødestua greier å nå det minimumskravet som fylkeslegen stiller.