Lover 1000 nye politifolk i gatene

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier det vil komme 1000 nye politifolk på gatene i Norge i treårsperioden vi er inne i.

Politiet jakter på fem menn

1000 nye politifolk skal komme på gatene rundt om i Norge.

Foto: Erik Engen / NRK

Humlegård forteller at det i de tre årene mellom 2008 og 2011 kom 50 nye politifolk i Norge.

– I de tre årene vi nå er inne i, kommer det til å komme 1000 nye politifolk i Norge. Det vil naturligvis få betydning for politidekningen og muligheten til å være til stede der folk bor. Det er gledelig, sier Humlegård.

Jeg tar det som en kjærlighetserklæring til norsk politi at man står opp for sitt lensmannskontor.

Odd Reidar Humlegård / NRK

Politireform den store saken

Den pågående politireformen er den store saken for Humlegård, politidirektoratet og for norsk politi.

– Det er det vi har jobbet mest med i år, og det kommer til å få klart mest fokus i året vi skal inn i, sier Humlegård.

Det har vært mye lokal motstand mot reformen, og selv om han tar motstanden alvorlig, synes Humlegård at det er viktig å forbedre norsk politi.

– Det jeg synes har vært ubehagelig og vanskelig og krevende, er å se norsk politi bli røntgenfotografert, som vi nå har blitt, og sett følgene etter 22. juli 2011. Det er det bakteppet jeg har for jobben min. Det er med stort alvor vi må forbedre norsk politi på det som ikke fungerer bra nok.

– Det er veldig mye bra i norsk politi. Vi er på verdenstoppen på mange områder. Men det er noen områder som ikke er bra nok. Det må vi gjøre noe med, og det er de fleste enige i – og så er man litt uenige i hvilken medisin man skal bruke.

Odd Reidar Humlegård

Politidirektør Odd Reidar Humlegård har hendene fulle med å reorganisere norsk politi.

Foto: Sjur Ø. Knudsen / NRK

Protester fra ordførere

I forbindelse med at man å ønsker å slå sammen og sitt igjen med seks store politidistrikt i Norge, så har det kommet et protestopprop fra 135 ordførere.

– Det var ikke uventet at mange av de ordførerne som har lensmannskontor som nå er foreslått slått sammen, protesterer mot det. Men vi har analysert seks millioner utrykninger siden 2004 i norsk politi. Vi ser at ved å slå sammen 144 lensmannskontorer med nabodistriktene, så vil vi få et vesentlig bedre polititilbud, sier Humlegård.

– Det betyr at vi stenger det lensmannskontoret som kanskje bare har åpent noen dager i uken, men man får en mye bedre polititjeneste tilbake. Det er vanskelig å få folk til å forstå at lensmannstjenesten blir bedre når kontoret legges ned.

– En kjærlighetserklæring til norsk politi

– Jeg tar det som en kjærlighetserklæring til norsk politi at man står opp for sitt lensmannskontor, sier Humlegård.

– Jeg skjønner at mange ordførere forventes å skrive under på et opprop mot at det lokale lensmannskontoret legges ned. Men det jeg synes er problematisk er at man da står opp for et politi som er dårligere enn det det behøver å være, sier Humlegård.

– Vi snakker ikke om seks politidistrikt når det er ferdig organisert , slik det ser ut nå. Vi tar utgangspunkt i en modell med opp mot ti politidistrikt i en regionsmodell.

Og Humlegård ser altså positivt på en ting i årene fremover.

– Vi kommer til å få flere politifolk ut på gata.