Løper seg gjennom matteleksa

SANNIDAL (NRK): Ved hjelp av fysiske oppgaver lærer elevene matte, engelsk og andre teoretiske fag. Prosjektet er testet ut i en kommune, men ønsket er at hele landet skal kopiere modellen der elevene løper seg til ny kunnskap.

løper matte

Elevene på Sannidal ungdomsskole lærer matematikk gjennom å løpe orientering i skolegården.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Det er veldig gøy. Det er mye bedre enn å sitte på skolebenken. Jeg blir helt øm i hodet av å sitte inne. Her får vi fysisk aktivitet på kjøpet, smiler Sebastian Jørgensen.

Han går i 10. klasse på Sannidal ungdomsskole. Denne timen er satt av til matteorientering i skolegården. Elevene har fått utdelt hvert sitt bingobrett og løser ulike oppgaver på poster som er festet på hushjørner eller trestammer.

– Vi opplever at elevene er mer konsentrerte etter at de har hatt disse timene. Også synes de det er gøy. Vi får gode tilbakemeldinger, sier lærer Maria Wiik.

Elevene løper seg gjennom matematikk timen.

Liv og røre

Prosjektet «Liv og røre i Telemark» er et samarbeid mellom Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge. Det er testet ut på skoler i Kragerø kommune, og nå skal prosjektet spres videre ut i fylket. Håpet er at alle landets skoler en dag skal få en slik hverdag.

– Vi håper at dette skal gi bedre miljø og mindre mobbing, sier Jorunn Borge Westhrin i Telemark fylkeskommunes folkehelseteam.

Ønsket er at elevene skal få mulighet til å få være i fysisk aktivitet en time hver dag. Samtidig skal det fokuseres på et sunnere kosthold.

– I prosjektet tar vi fysisk aktivitet inn i fagene, som en del av undervisningen, som en læringsmetode.

Lærere og de som er ansvarlige for mat og kantine på skolene skal få opplæring slik at de kan stimulere elevene til et bedre kosthold og hvordan elevene kan settes i aktivitet.

Les også:

eleverq

Elever på Sannidal ungdomsskole fikk smake på sunn mat som skal gi bedre læring og trivsel.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Forskerne følger med

Høgskolen i Sørøst-Norge vil følge prosjektet tett.

– Vi vil se på effekten av prosjektet. Det blir spennende å se hva dette kan gi av resultater. Vi vet ikke hva vi vil finne. Dette er en helhetlig modell som er veldig spesiell og spennende, fordi den tar for seg hele eleven. Det har aldri vært gjort før, sier forsker Solfrid Bratland-Sanda fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Om prosjektet gir gode resultater tror hun at flere skoler kan få ta del i «Liv og røre».

– Ja, det håper vi. Om resultatene er gode, vil dette åpenbart kunne overføres til skoler og kommuner rundt i hele landet.

Jorunn Borge Westhrin

Jorunn Borge Westhrin, Solfrid Bratland-Sanda og Anne Aasmundtveit (Sparebankstiftelsen Sparebank Sør).

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK