LHL må si opp folk

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke må spare penger.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Foto: NRK

Generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Frode Jarhen, foreslår onsdag å legge ned regionkontorene i Skien og Hamar.

I tillegg mister 30 ansatte i hele landet etter hvert jobbene sine.

Kontorer kan bli lagt ned

LHL sliter med store økonomiske problemer, noe som bidrar til nedleggelser og nedbemanning. I dag skal sentralstyre avgjøre om kontorene skal legges ned.

Frode Jahren
Foto: LHL

- Jeg tror sannsynlighetene for nedleggelse er stor. Jeg legger dette tross alt fram for styret mitt, sier Jahren.

Til Oslo

Oppgavene som tidligere ble utført ved regionkontorene blir nå flyttet til hovedkontoret i Oslo.
- Det er et ledd i et større nedbemanningsprosjekt. Vi får ikke budsjettet for 2009 til å henge sammen, dels på grunn av et høyt kostnadsnivå og dels på grunn av inntekstsvikt, sier generalsekretæren.

30 av 107 ansatte mister trolig jobben allerede i løpet av februar, noe som utgjør en redusering på rundt 30 prosent.
- Der vi kan redusere antall stillinger er det faktisk snakk om at vi halverer bemanningen. Det er klart at det er en betydelig omveltning, sier Jahren.

Ikke overrasket

Knut Bjåland er nestleder i LHL i Telemark, og beklager kuttiltakene, men han er ikke overraska over at dette kommer nå.

- Jeg blir ikke helt overrasket at det kommer innstramnignstiltak, sier han.