Leter etter penger til forebygging

Det er viktig å styrke forebyggende tiltak for å bidra til at færre ungdommer blir rusmisbrukere, mener politikere. Men det står og faller på om de finner penger til det.

Henning Wold og Kari Asmyhr

Både Henning Wold (H) og Kari Asmyhr (Ap) vil hindre at ungdom begynner å ruse seg, men innrømmer at det kan bli vanskelig å finne penger til det.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

I NRK Vestfoldsendinga tirsdag morgen møtte vi "Vilde" som begynte å ruse seg da hun var 13 år gammel . Det fortsatte gjennom hele ungdomsskolen, og senere ble psykiatriske institusjoner hennes annet hjem. Det gikk fire år før moren hennes fikk vite at hun ruset seg. Moren reagerte med sinne og satte strengere grenser.

– Alt hun gjorde var riktig, men det var for sent, sier "Vilde".

Og leder av ungdomskontoret i Tønsberg, Sandra Hjertås, sier at forebyggende arbeid blant ungdom må styrkes.

– Kommunen gjør seg selv en stor bjørnetjeneste ved å kutte ned på forebyggende arbeid. En utekontakt i Tønsberg er for lite, mener hun.

Mulig å flytte på penger

Henning Wold (H) og Kari Asmyhr (Ap) sitter begge i utvalget for helse og omsorg, og de er enige i at forebygging er viktig. Utvalgsleder Wold sier at kommunen bruker mye penger på ruspolitikk, men han mener at pengene kanskje bør omdisponeres slik at mer går til forebygging.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, men etter å ha hørt historien om "Vilde", mener jeg vi må styrke forebyggingssiden ved narkotikapolitikken vår.

Asmyhr er enig i at forebyggingsdelen er for dårlig og at dette feltet må styrkes.

– Bare en utekontakt i Tønsberg høres lite ut når vi ser miljøet.

Vanskelige prioriteringer

Men når det kommer til spørsmålet om hvordan kommunen skal finansiere en prioritering av forebyggende tiltak, er det vanskeligere å få klare svar. Wold sier at han ikke vil gå inn i budsjettforhandlinger gjennom media, men han er opptatt av at profilen på dette feltet kan endres.

– Nå er det faktisk satt i gang et prosjekt i Tønsberg kommune der vi skal se på pengebruken og tenke nytt. Og da tror jeg bestemt at forebygging vil komme ganske høyt på prioriteringslista vår.

Asmyhr innrømmer at det kan være et vanskelig valg å ta penger fra et felt for å prioritere noe annet.

– Det er et vanskelig spørsmål. Det er ikke mye vi kan nedprioritere, men vi må nok prøve å satse på ungdom.