Leter etter penger

Distriktsveisjefen i Vestfold leter etter penger til å sikre den mest ulykkesbelastede strekningen på E 18 i Vestfold.

E 18 ved Farriseidet i Larvik
Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Distriktsveisjef Roar Gärtner i Vestfold leter etter penger i sine budsjetter. Veivesenet vil prioritere å sikre E 18 i Larvik på det stedet der tre personer omkom i to ulykker i september i fjor.
Utbedringen er kostnadsberegnet til 4 millioner kroner.

Har ikke penger på budsjettet

Dette er penger vi ikke har i budsjettet, sier Gärtner. Veivesenet trenger pengene raskt slik at arbeidet kan settes ut på anbud.

Strekningen på 730 meter ved Farriseidet i Larvik har en påkjøring fra Larvik i retning nord. Det er der ulykkene har skjedd. Det har vært vanskelig for store kjøretøy å se biler som kommer inn fra høyre.

Ulykke

To ulykker på stedet i fjor krevde tre menneskeliv. (Arkivbilde)

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Noe alt gjort

Det ble gjort en del strakstiltak med blant annet merking i fjor, men veivesenet har nå prosjektert mer omfattende tiltak.

- Det innebærer en liten omlegging av påkjøringen på stedet, ny asfalt med tilhørende merking og ikke minst betongblokker som midtdeler mellom kjørebanene. Dette medfører noen justeringer i forhold til veibredder og denne justeringen er godkjent av Vegdirektoratet, forteller Gärtner.

Når arbeidet er utført vil det bli en påkjøring inn på E 18 som er svært lik de fleste andre påkjøringene, nemlig av trafikken fra Larvik ”tvinges” inn på eksisterende kjørefelt på E 18.

Distriktsveisjef Roar Gärtner

Distriktsveisjef Roar Gärtner.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Kan ikke vente til neste år

Dette arbeidet vil koste 4 millioner kroner, og det er penger som ikke finnes i noe budsjett. Gärtner sier han har funnet penger som kan hentes ut neste år, men så lenge kan de ikke vente.

Gärtner har håp om at det på en eller annen måte finnes en åpning i pengesekken slik at arbeidet snart kan settes ut på anbud. Han kan derfor ikke love noe som helst om NÅR den mest ulykkesbelastede og farlige veistrekningen på E 18 i Vestfold er utbedret.

Av- og påkjøringen ved Steinbjørnrød

Denne utformingen av påkjøringen ut i kjørebanen på E 18 ved Undrumsdal kan ligne på den som blir ved Farriseidet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK