Hopp til innhold

Legionellafunn på arbeidsplasser doblet under pandemien

Tomme bygg under koronapandemien har ført til legionellavekst.

Bilde av kvinne som holder opp legionellaprøver.

ANALYSE: Tomme arbeidsplasser har ført til vekst av legionellabakterier i vannsystemene. Avdelingsleder ved Unilabs, Åse Nysæter, forteller at antall positive prøver som er sendt til analyse, er doblet.

Foto: Roald Marker / NRK

Legionellaprøvene står på rekke og rad, klare til å bli analysert på Unilabs i Skien.

Der har de sett at antallet positive prøver har blitt doblet fra 10 prosent før pandemien, til opp mot 20 prosent nå.

Årsaken er tomme arbeidsplasser som følge av koronapandemien.

– Med stillestående vannbakterier så blir det fort oppvekst av legionella, forteller avdelingsleder ved Unilabs, Åse Nysæter.

De analyserer vannprøver fra kommuner, sykehus, hotellkjeder og bedrifter over hele landet.

Blitt overrasket av funn

Ved Unilabs har de brukt mye tid på å gi råd og veiledning til folk som etter hvert kommer tilbake til arbeidsplassene sine etter lang tid på hjemmekontor, forteller hun.

– Vi så det særlig den første nedstengingen, da alt var stengt ned, sier Nysæter.

Laboratoriet i Skien tar rundt 10 000 prøver i året. Antallet positive prøver har økt fra 1000 til 2000 under pandemien.

Avdelingsleder i Unilabs, Åse Nysæter forteller at antall prøver som er sendt til analyse er doblet.

GITT RÅD: Ved Unilabs har de brukt mye tid på å gi råd og veiledning til folk som etter hvert kommer tilbake til arbeidsplassene sine etter lang tid på hjemmekontor, forteller avdelingsleder Åse Nysæter.

Foto: ROALD MARKER / NRK

Alle virksomheter som har et vannsystem, er pålagt å ha en risikovurdering.

Men for mange arbeidsplasser har funnene vært overraskende.

– Noen har gode rutiner for dette, mens for andre har dette kommet mer plums på, sier hun.

– Det som er aller viktigst, er at det bør være en jevnlig tapping av vannsystemet, sier Nysæter.

Ny problemstilling

Om det er mistanke om legionella, tar det ti dager å få svar på prøveanalysen.

– Så vi kan ikke gi negativt svar før etter ti dager. Men vi leter underveis og varsler kundene så fort vi har noe mistenkelig, sier hun.

Det har vært flere konsekvenser som følge av koronapandemien. Oppblomstringen av legionellabakteriene på arbeidsplassene er en av dem.

Torbjørn Røe Isaksen

OVERRASKET: – Jeg må innrømme at dette var en ny problemstilling, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: ROALD MARKER / NRK

FHI advarte i mai i fjor om fare for legionellavekst når en rekke bygg blir stående tomme.

– Jeg var kjent med at man skulle være litt på vakt hvis man har hus eller hytte som man ikke bruker veldig ofte, men jeg må innrømme at dette var en ny problemstilling, sier Arbeids- og sosialminister, Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han var på besøk hos Unilabs for å se konsekvensene av pandemien.

– Det er et godt eksempel på at pandemien og det ekstreme halvannet året vi har vært igjennom, bringer med seg en rekke andre problemer som også er konsekvenser av pandemien, men ikke direkte resultat av den, sier han.

Legionellaprøver hos Unilabs i Skien.

ØKT: Antallet positive legionellaprøver Unilabs har tatt, har økt fra 1000 før pandemien til 2000 nå.

Foto: ROALD MARKER / NRK

Varmebehandle

Viser prøvesvaret legionellasmitte, er oppskriften klar.

– Da må du gjøre varmebehandling og ofte desinfisere, og så gjøre nye vurderinger for å se om de tiltakene du gjør er gode, sier Nysæter.