Vil belønne leger som friskmelder

Leger bør få belønning når de friskmelder folk. Det mener NAV-direktør i Telemark, Terje Tønnessen.

Terje Tønnessen

Direktør i NAV Telemark, Terje Tønnessen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Han er bekymret over at det er svært mange uføretrygdede i fylket og mener det bør gis bonuser til leger som kan hjelpe til å få folk ut i arbeid.

Han ønsker at en belønningsordning kunne gi økt fokus på friskmeldinger eller graderte sykemeldinger.

Nye krav fra 1. juli


Bakgrunnen for utspillet er at det fra 1. juli er store endringer i ordningen med sykemeldinger.

– Det settes nå store krav til både den som sykemelder, den sykemeldte og arbeidsplassen. Jeg tar også til ordet for at man nok bør stimulere mere til helse og friskhet når det gjelder sykefravær, sier Tønnessen til NRK.

Han mener at legene i større grad enn nå bør ta kontakt med arbeidsplassen og den sykemeldte for å gjøre tilpassninger, slik at flere er gradert sykemeldt og er knyttet til arbeidsplassen.

Vi prøve flere tiltak


– Det bør prøves flere måter å få redusert sykefraværet på. Da kan et virkemiddel være stimuleringsmuligheter på lik linje som sanksjonsmuligheter, sier Tønnessen.

Leger bør ikke belønnes for å sende folk tilbake i arbeid, det mener leder i Telemark legeforening, Tor Severinsen.

Han støtter ikke forslaget fra NAV-direktør Terje Tønnessen, som er uroet over at Telemark er på landstoppen i antallet uføretrygdede.

Severinsen sier til avisa Varden at legene skal være nøytrale sakkyndige og ikke bør få noen belønning for enkelte avgjørelser.