Hopp til innhold

Leger betaler for annen vaksine til egne barn

Sverige og Danmark har valgt en HPV-vaksine som også beskytter mot virus som gir kjønnsvorter. Det har ikke Norge gjort.

HPV-vaksine

VAKSINE: Alle gutter og jenter tilbys HPV-vaksinen Cervarix gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. (arkivfoto)

Foto: Odd Rømteland / NRK

Begge vaksinene, Gardasil9 og Cervarix, skal ha tilnærmet lik beskyttelse mot virus som kan gi livmorhalskreft. Forskjellen er at sistnevnte ikke beskytter mot kjønnsvorter.

– Alle mine tre barn får Gardasil9. Det har jeg betalt for selv, sier lege og pappa Pål Krøger.

Takket nei

Da hans eldste barn skulle vaksineres, stod det ingenting om den andre vaksinen i skrivet fra helsesøster. Han reagerer på at foreldre ikke får informasjon om en vaksine som gir bredere beskyttelse.

Pål Krøger, plastikk- og handkirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus

INFORMASJON: Lege og pappa Pål Krøger mener staten er tjent med å opplyse foreldre om at det finnes en vaksine som har en bredere beskyttelse.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

På spørsmål om hvorfor skolen ikke opplyste om den, fikk han til svar at de kun opplyste om vaksinen det offentlige ga.

– Jeg tror at folk er så opplyste at det er lite smart å holde tilbake informasjon. Da tror jeg tilliten forsvinner til vaksinasjonssystemet.

Fordi Krøger er lege selv og dermed hadde snakket med en del kollegaer, takket han nei til vaksinen barna ble tilbudt.

– Jeg hadde snakket med fem-seks gynekologer som alle hadde vaksinert sine barn med Gardasil9. Og at det er det man burde gjøre.

Flere betaler

– Det er mange i fagmiljøet som velger bort Cervarix.

Det sier Tonje Bohlin. Hun er fagansvarlig overlege ved Gynekologisk kreft på Sykehuset i Vestfold.

NRK får bekreftet fra flere hold at mange i fagmiljøet velger å betale for Gardasil9 til egne barn. De mener den offentlige ikke gir så bred beskyttelse som de ønsker.

Bohlin sier det er gunstig å vaksinere også mot kjønnsvorter, fordi det kan gi betydelige helseplager.

Også Mari Nygård har inntrykk av at en del i fagmiljøet takker nei til den offentlige vaksinen og betaler for den andre til egne barn. Hun er leder for forskningsavdelingen i Kreftregisteret.

Selv ville hun gått for Gardasil9 om hun privat skulle anbefalt en vaksine.

Mari Nygård

UTRYDDET: Mari Nygård i Kreftregisteret forteller at kjønnsvorter er nærmest utryddet i enkelte land som følge av at det der gis vaksine som også beskytter mot virusene som kan gi kjønnsvorter.

Foto: Milana Knezevic / NRK

Var i tvil

Da Norge skulle velge ny vaksine i 2016, satte Norsk gynekologisk forening spørsmålstegn ved hvorfor Cervarix ble valgt fremfor Gardasil9.

Men etter å ha fått mer informasjon fra FHI, valgte de ikke å gå videre med saken, sier leder Kirsten Hald.

Årsaken til at de godtok FHIs argumentasjon var at Cervarix hadde vært lenger på markedet. Dermed fremstod den tryggere med tanke på bivirkninger.

Dessuten ga begge vaksinene like god beskyttelse mot alvorlige celleforandringer som kan gi livmorhalskreft.

Kirsten Hald, leder i Norsk gynekologisk forening

NY VURDERING: Kirsten Hald i Norsk gynekologisk forening sier det kan være grunnlag for å se på de ulike vaksinene på nytt for å vurdere om de mener at Norge heller burde tilby den andre vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Foto: Norsk gynekologisk forening

Foreningen avgjør ikke hvilken vaksine som skal velges, men de kan komme med innspill.

Hald sier det kan være aktuelt å se på saken på nytt, nå som de vet mer om bivirkningene på Gardasil9.

Beskyttelse mot kreft

– Det er en utbredt misoppfatning at disse to HPV-vaksinene er så ulike. HPV-vaksinen til barnevaksinasjonsprogrammet er valgt ut i fra i hvilken grad de beskytter mot kreft.

Det sier overlege og spesialist i barnesykdommer, Margrethe Greve-Isdahl, i FHI.

Margrethe Greve-Isdahl

LIKE GODE: Margrethe Greve-Isdahl i FHI sier de to vaksinene gir like god beskyttelse mot livmorhalskreft.

Foto: NRK

Cervarix gir god «kryssbeskyttelse» mot de fem vanligste kreftfremkallende HPV-typene.

Mens Gardasil9 gir god direkte beskyttelse mot sju kreftfremkallende HPV-typer, samt to virus som kan gi kjønnsvorter, forklarer Greve-Isdahl.

De to ekstra HPV-typene som Gardasil9 beskytter mot, fører til færre enn én prosent av livmorhalskrefttilfellene i Norge. Studier har vist at begge vaksinene beskytter mot 90 prosent av forstadiene til livmorhalskreft.

– Forskjellen mellom vaksinene ligger i beskyttelse mot kjønnsvorter, sier Greve-Isdahl.

I vaksineanbudet der Cervarix vant i 2016, ble kvalitet vektet 70 prosent og pris vektet 30 prosent. Vaksinene ble vurdert som like gode ut i fra kriteriene som var satt for vurdering av kvalitet. Det vil si beskyttelse mot HPV-relatert kreft uavhengig av HPV-type.

På spørsmål om hvorfor foreldre ikke blir opplyst om at det også finnes en annen vaksine, svarer Greve-Isdahl at FHI informerer om vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Forstår ikke

Krøger på sin side sier han ikke forstår at en vaksine, som er litt dyrere, velges bort når man vet at den også beskytter mot noe som er ekstremt sosialt stigmatiserende.

– Jeg mener alle burde få denne gratis. Det burde være verdens enkleste sak å bestemme.