Legene skal ut til pasientene

En legebil skal sørge for bedre, riktigere og raskere behandling av pasienter i Vestfold.

Legebil ved Sykehuset i Vestfold

FORNØYD: Ambulansearbeider og fagutvikler i ambulanseavdelingen ved Sykehuset i Vestfold Markus Wyller, mener legebilen vil bli et flott tilbud til pasientene.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen behandlet legebilens personell, over hundre personer, og de forhindret ti ambulanseoppdrag hver dag.

Bilen har vært til stede under Stavernfestivalen de siste to årene, i år kun med med ambulansearbeider fordi et eget selskap hadde legeressurser der, og på Slottsfjell siden 2014. Neste år settes bilen i daglig drift i deler av Vestfold.

Godt utstyrt bil

Typiske skader eller medisinske tilstander legebilen har behandlet under festivalene er allergiske reaksjoner, problemer knyttet til diabetes og kuttskader.

– De som fikk behandling hos oss var veldig fornøyde med å slippe lang ventetid på legevakt eller en sykehusinnleggelse, sier Markus Wyller, ambulansearbeider og fagutvikler i ambulanseavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

I bilen finnes akuttsekk med medisiner og utstyr, en traumesekk til bruk ved for eksempel kuttskader, nakkekrage, pledd, en barnesekk med ulikt utstyr beregnet spesielt på de minste og en multifunksjonsmaskin med blant annet en hjertestarter.

Utstyr i legebil

GODT UTSTYRT: Det er lite som skiller legebilen fra en ordinær ambulanse når det kommer til utstyret som finnes i bilen.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Det eneste som skiller denne bilen fra en ordinær ambulanse, er muligheten til å frakte pasienter på båre og det utstyret ambulansene har fastmontert i bilen, til gjengjeld har den bilen en lege om bord.

30 000 ambulanseoppdrag årlig

Etter å ha hatt god erfaring med legebilen under festivalene, settes det nå i gang et prøveprosjekt for å sette bilen i daglig drift. 1. mars 2018 starter samarbeidet mellom ambulansetjenesten ved sykehuset og Tønsberg interkommunale legevakt.

– Dette tilbudet fører til en raskere og bedre behandling av pasienten ved at det sendes en legevaktlege som kan behandle pasienten på stedet, sier Per Grunde Weydahl, fag- og samhandlingsdirektør ved sykehuset i Vestfold, og spesialist i anestesi og indremedisin.

Per Grunde Weydahl

VIKTIG FOR ALLE: Fag- og samhandlingsdirektør ved Sykehuset i Vestfold Per Grunde Weydahl, sier alle pasienter vil nyte godt av legebilen.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Sykehuset i Vestfold har over 30 000 ambulanseoppdrag i året, og hvert år øker tallet med 3–4 prosent. I overkant av en fjerdedel av oppdragene er ikke akutt, og her kunne pasienten i flere tilfeller fått behandling i hjemmet, eller der skaden skjedde.

Målet med å sette legebilen i drift er først og fremst å sikre pasienten en bedre og raskere behandling, men også å stagnere økningen i antall ambulanseoppdrag.

– Når vi kan behandle flere pasienter ute, blir ventetiden på legevakta og akuttmottaket kortere. På den måten vil alle pasienter nyte godt av dette tilbudet, sier Weydahl.

Har stadig behov for lege

Å sette legebilen i daglig drift er i tråd med et større prosjekt på sykehuset, Samhandling om den akuttmedisinske kjeden i Vestfold. Det innebærer at primærhelsetjeneste og sykehuset skal jobbe bedre sammen for å gi pasientene riktigere og raskere hjelp.

– Det er mange situasjoner ambulansen gjerne skulle hatt med seg en lege. Ofte transporteres pasienten til en legevakt og så tilbake igjen, fordi pasienten trenger legetilsyn. Det er veldig bra for pasientene å få lege ut der de er, avslutter ambulansearbeider Markus Wyller.