Lege fikk sparken for andre gang

En overlege ved Sykehuset i Vestfold (SiV) er oppsagt for andre gang etter blant annet å ha skallet til en sykepleier. Nå er SiV bekymret for at legen skal få medhold i retten og få jobben tilbake.

Sykehuset i Vestfold

SiV har sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen om en overlege som skaper frykt og hemmet faglig utvikling på arbeidsplassen.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

En overlege ved sykehuset i Vestfold ble sagt opp for første gang i 2014, og begrunnelsen fra SIV var "kritikkverdig omgang og kommunikasjon med andre medarbeidere og pasienter".

Legen skal ha skallet til en sykepleier i juni samme år, etter at hun hadde stilt han et enkelt spørsmål om hvordan resten av arbeidsdagen så ut.

Usaklig begrunnelse

Legen gikk til sak mot sykehuset fordi han mente at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet. Han tapte saken, selv om retten understreket at han ikke hadde helt klare holdepunkter for at det var legens intensjon å treffe sykepleieren eller å påføre henne smerte.

- Vår klient er skuffet over dommen. Vi merker oss dog at retten understreker at den ikke mener å ha holdepunkter for at det har vært legens intensjon å treffe sykepleieren, og enn mindre å påføre henne smerte", sa hans forsvarer den gang, advokatfullmektig Liv Marit Fagerli i Legeforeningen.

Legen anket denne avgjørelsen, og han fikk lov til å jobbe i sin stilling til ankesaken skulle opp nå til høsten.

Skapte frykt på arbeidsplassen

I våres skjedde det imidlertid nye hendelser ved sykehuset, der legens adferd ble ansett av ledelsen som så alvorlig at de sa han opp med umiddelbar virkning. Denne avgjørelsen har legen også stevnet sykehuset for.

De har nå sendt en bekymringsmelding til Fylkeslegen, der det står: "Legen gjennom sin adferd bidrar til å svekke tilliten til sykehuset i måten han veileder og kommuniserer med kollegaer. Han skaper frykt for å stille faglige spørsmål og har hemmet en faglig utvikling i egen avdeling."

I brevet står det også at han ikke har kunnet gå visitt, og at hans adgang i økende grad har truet kvalitet og pasientsikkerhet.

Med dette varsler sykehuset Fylkeslegen, og gjør det klart at de mener han ikke kan jobbe som overlege der hvis retten i oktober gir han medhold og jobben tilbake. Fylkeslege Henning Mørland vil ikke kommentere saken direkte ennå.

Fylkeslege Henning Mørland

KAN PÅVIRKE PASIENTSIKKERHETEN: Fylkeslege Henning Mørland tror at konflikter på arbeidsplasser kan indirekte påvirke pasientsikkerheten.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

– Men generelt når vi får en bekymringsmelding så er dette to helt uavhengige løp, og vi vil starte vår vurdering uavhengig om det er en rettssak eller en politisak, sier han.

Han tilføyer at hvis det på en arbeidsplass er veldig store konflikter eller uenigheter mellom de som jobber der, så er det ikke vanskelig å tenke seg at det kan ha en indirekte betydning i forhold til pasientsikkerheten.