Hopp til innhold

Låser ikke lenger demente inne ulovlig

De ansatte ved Furumoen omsorgssenter i Sauherad har nå tillatelse til å låse beboerne inne. Det hadde de ikke for et år siden.

Furumoen omsorgssenter

Denne døren var ulovlig låst for et år siden. Nå har de ansatte lov til å låse dørene ved Furumoen omsorgssenter i Sauherad.

Foto: BØRRE KARTERUDSETER / NRK

Våren 2014 slo fylkesmannen fast at Furumoen bofellesskap ikke hadde hjemmel til å holde dørene til omsorgssenteret låst.

Utgangsdøra var låst med en kodelås som beboerne ikke klarte å åpne, og det var grunnen til at fylkesmannen mente omsorgssenteret brøt loven. Det er nemlig kun helseinstitusjoner som har lov til å låse beboere inne.

Kommunen tok grep

Det siste året har Sauherad kommune jobbet med å gjøre bofellesskapet om til en helseinstitusjon, og fra 1. januar fikk omsorgssenteret status som det. De ansatte har dermed nå lov til å låse dørene.

– Avdelingen er nå omgjort til en institusjon, så nå er det juridiske på plass, sier enhetsleder ved Furumoen bofellesskap, Torunn Hesthag.

Furumoen omsorgssenter er et bofellesskap for demente og har plass til ni pasienter. Bofellesskapet har også plass til en dagpasient. Hesthag sier de er nødt til å låse dørene for å ta vare på beboerne.

– Det er demente som har vanskelig for å gjøre rede for seg selv og kanskje går ut. Det kan være fare for liv og helse hvis de går ut på egen hånd, forteller hun.

Beboerne vil ut

Fylkesmannen gjennomførte et nytt tilsyn ved bofellesskapet 19. februar i år. Tilsynsteamet observerte da at flere av pasientene verbalt ga uttrykk for at de ville hjem eller ut, uten at de fikk anledning til det.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase sier Furumoen omsorgssenter i Sauherad nå har vedtak på at pasientene kan låses inne.

Foto: Ragnar Lurås / NRK
  • En pasient satt klar med pakket veske og kåpen på for å komme hjem. Personellet fortalte at denne pasienten var bakgrunn for at terrassedøra for tiden var låst. De unngikk å ta henne utendørs på grunn av at de ikke ville klare å få henne tilbake til bofellesskapet.
  • Teamet observerte pasienter som prøvde å åpne en låst dør for å komme ut.
  • Det framkom opplysninger om at en av pasientene hadde forsøkt å klatre ut vinduet for å komme ut.

Fornøyd fylkeslegen

Fylkeslege Steinar Aase bekrefter at Furumoen nå har papirene i orden.

– De har nå lukket avvikene og er nå på den riktige siden av regelverket, men vi vil jo følge med for å se at dette foregår på en god måte, sier Aase til NRK.