Larvik kommune forbyr folk å telte på øyer

Det er ikke lov å overnatte på flere øyer i Viksfjord i Larvik selv om de oppfyller alle krav til allemannsretten. – Jeg ser ikke logikken, sier en oppgitt padler.

Kajakkpadler Kari Reine.

LAR KAJAKKEN STÅ HJEMME: Kari Reine synes at det er trist at hun ikke kan dra på overnattingsturer til de mange øyene i Larviks-området.

Foto: Eva Beate Strømsted / NRK

Kajakkpadler og jurist Kari Reine satt og planla noen turer med overnatting. Hun ble forskrekket da hun gikk inn på kommunens kart og så at atferdsreglene ved flere av øyene i Larviks-området gikk utenom allemannsretten, som er lovfestet med friluftsloven.

– Det betyr at det meste av Larviks-distriktet som grenser mot kysten ikke gir lov til telting. Det er snakk om områder som oppfyller allemannsretten på alle måter, og som ellers burde gitt lov til telting inntil to døgn. Jeg ser ikke logikken i dette, sier Reine.

29 friluftsområder

I perioden 1969 til 1979 ble det utarbeidet lokale atferdsregler på 29 friluftsområder i Larvik kommune. Av disse er 19 områder i gamle Tjølling kommune.

Kommunen er godt kjent med problemstillingen, som kom frem i den kommunaltekniske planen for 2018–2021 i januar i år.

Guro Hessner, parksjef i Larvik

FORSTÅR SITUASJONEN: Avdelingsleder for park og friområder i Larvik kommune Guro Hessner sier at kommunen er kjent med problemstillingen.

Foto: Privat

– Vi er veldig klar over at mange av de atferdsreglene, som er såpass gamle, er utdaterte og er sterkt begrensende på allmennhetens rettigheter med tanke på friluftsloven og hvordan den tolkes i dag. Vi ser absolutt et behov for gjennomgang og revisjon, sier Guro Hessner, avdelingsleder for park og friområder i Larvik kommune.

– Men når forskriftene kommer til å forandres, er uklart. Det er en omfattende prosess for kommunen, ettersom det er snakk om 19 lokale enkeltforskrifter som må gjennomgås og endres.

Skal sette i gang tiltak

Hessner sier likevel at de skal se på noen løsninger og snakke med grunneierne.

På nåværende tidspunkt holder Vestfold fylkeskommune på med et prosjekt som heter Padleled Vestfold, der det blant annet har vært en arkitektkonkurranse for tilrettelagte overnattingssteder langs leden. Larvik kommune er involvert i dette prosjektet, og vil bidra med oppsetting av tilrettelagte overnattingsplasser.

– I første omgang har vi planlagt og fått tilskudd til en padleled-gapahuk på Vestre Bramskjær, men vi håper også å få på plass en eller flere slike i andre deler av kommunen etter hvert, understreker avdelingslederen.

Mener en endring vil utvikle turisme

Kari Reine håper at kommunen vil se verdien av å få flere friluftsfolk til å velge akkurat Larvik.

– Padlemiljøet er jo ikke bare begrenset til Vestfold, men er stort i hele Norge. Padlere er faktisk villige til å reise langt på ferie og nyte skjærgården andre steder, så dette burde vært en positiv ting for Larvik.