Lærerstudenter er skeptiske til ny arbeidstid

Studenter gruer seg til sin nye arbeidshverdag som lærere dersom KS får gjennomslag for nye arbeidstidsbestemmelser.

Lærerstudenter ved Høgskolen i Telemark

Lærerstudentene er bekymret for konsekvensene dersom KS får gjennomslag for nye arbeidstidsbestemmelser. Foran: Anette Lundh Melby og Solveig Fredriksen. Bak: Camilla Iselin Standal.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Er du enig i at svaret vi skal finne ut må være høyere enn det svaret her, for her skal du ta bort et tall?

Det er som at det går opp et lys for 3.-klassingen. Hun har drømt om akkurat slike øyeblikk, når hun får eleven til å forstå. Lærerstudent Solveig Fredriksen er vikar i matte for 3. klasse på Borge skole i Porsgrunn. Hun frykter at hun blir en dårligere lærer av nye arbeidstidsbestemmelser.

– Jeg er ferdig som lærer i løpet av få måneder, og har kjempelyst til å jobbe som lærer. Det er det jeg vil mer enn noe annet. Men jeg synes denne debatten legger en demper på drømmen.

Hun har tatt utdannelsen i voksen alder, og har gitt alt for å få gode resultater og bli en best mulig lærer.

– Jeg blir i villrede på hvordan dette skal kunne fungere i praksis, sier lærerstudenten.

Les også:

Bekymret for konsekvensene

Forslaget KS har lagt fram går blant annet ut på at lærernes arbeidsår forlenges fra dagens 39 uker til 45 uker. Samtidig får den enkelte rektor større frihet til å tilpasse lærernes arbeidstid.

Førsteårsstudentene Camilla Iselin Standal og Anette Lundh Melby er i praksis. De bekymrer seg for konsekvensene av kortere arbeidsdager.

– Hvordan skal jeg føle at jeg gjør en god jobb for mine elever når jeg skal rekke alt mellom 8 og 16? Læreryrket er jo ikke bare en 8-16-jobb. Det er jo snakk om barn, og foreldre som trenger deg også utenfor ordinær kontortid.

Hun peker på leksehjelp, tilpasset opplæring, tid tl å rette prøver og forberede undervisning.

– Og du kan jo for eksempel tenke deg hvor vanskelig det blir med foreldremøter dersom foreldre skal komme hit innenfor kontortiden. Det blir vanskelig, sier de to.

Les:

– Kjemper ikke for lange ferier

Studentene avviser at det er den lange sommerferien som lokker.

– Det er jo ikke ferie, det er avspasering. Så vi har en helt normal arbeidsdag, som andre kommunalt ansatte. Men mange lærere jobber også mer enn det, for de setter sin ære i å være gode lærere. Noe som resulterer i at mange jobber en del gratis, påstår Solveig Fredriksen.

Hun er opptatt av at elevenes læring skal være i fokus, og tror ikke tiden kommer til å strekke til med nye arbeidstidsbestemmelser.

– En ting er hva KS ønsker å få til, en annen ting er å få det til i praksis. Det blir en helt annen sak. Kom og vær med på skolen i noen uker og se hvordan hverdagen fungerer, så tenker jeg forslaget blir trukket tilbake, sier Fredriksen oppgitt.

Hindre rekruttering

Merete Jølstad

Høgskolelektor ved institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Telemark, Merete Jølstad.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Høgskolelektor ved institutt for pedagogikk ved Høgskolen i Telemark, Merete Jølstad får mange spørsmål fra studenter som er skeptiske til forslaget, og frykter dette vil skremme unge fra å søke seg til læreryrket.

– Jeg frykter at vi ikke får de gode lærerne vi ønsker for skolene våre i framtida. Det er ikke bra at det brer seg en skepsis for læreryrket og rekrutteringa inn mot yrket, sier Jølstad.

– Men man skulle tro at en forutsigbar jobb innenfor ordinær kontortid var ønskelig for mange. Er det ikke det?

– Ja, man skulle kanskje tro det. Selv har jeg jobba som lærer i grunnskolen, og jeg vet at det er vanskelig å få gjort jobben mellom 8 og 16. Studentene som har vært ute i praksis og har sett hvordan læreryrket fungerer finner det også vanskelig å ikke kunne ha fleksibilitet. Forberedelser tar mye tid, sier høgskolelektoren.

Les også:

– Ingen grunn til bekymring

KS-leiaren er provosert

KS-leder Gunn Marit Helgesen

Foto: NRK

KS- leder Gunn Marit Helgesen forstår ikke studentenes bekymring for endret arbeidstid.

– Jeg håper at de venter til forhandlingsresultatet foreligger. Også tror jeg vel alle nyutdannede trenger både veiledning, tid til refleksjon sammen i kollegiet og samarbeid på tvers av fagmiljøer slik at man faktisk kan ha en trygghet i lærerrollen. Jeg skulle tro at det var en styrke for nye lærere, men dette budskapet har kanskje kommet for dårlig frem, sier Helgesen.

– Studentene frykter en ny arbeidshverdag fra 8 til 16, fordi de blant annet er redde for at de ikke får tid til å gjøre jobben sin godt nok, forstår du det?

– Nei, jeg gjør i grunnen ikke det, for vi har ikke tenkt å endre på arbeidstiden. Det er skoleeier som skal bestemme hvilken arbeidstid lærerne skal ha på skolen, sier KS-lederen.

Lærerstudentene blir ikke beroliget. De ser allerede at debatten får konsekvenser.

– Vi var rundt 26 da vi starta på studiet i fjor høst. Nå er vi 15. Nå vet jeg ikke om denne debatten ene og alene er grunnen til frafallet, men det er i hvert fall en stor og skremmende faktor, sier studentene.