Lærere kan miste jobben

To lærere risikerer å miste jobben fordi de nekter å sette kryss på et skjema.

Lærere Sandefjord - Marius Andersen og Joakim Bjerkely

40 lærere i Sandefjord har nektet å følge opp kommunens vedtak om evaluering av elevene.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

Politikerne i Sandefjord vedtok i 2011 at alle elever i grunnskolen skal evalueres på alle mål i lærerplanen hvert halvår.

Joakim Bjerkely Volden

Joakim Bjerkely Volden vil heller gi elevene og foreldrene deres en muntlig evaluering.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

Det skal krysses av for om ungen er over, under eller på forventet nivå. Men noen lærere har nektet å delta i ordningen.

– Det har blitt et etisk dillemma og er noe jeg har grubla mye over, sier Joakim Bjerkely Volden.

Karakterer kaller ungene det. Idioti, sier både foreldre og lærere. Joakim Bjerkely Volden satte kryss i begynnelsen, men nektet etter hvert.

– For meg er dette vanskelig og nå står jobben på spill også, sier han.

Lærere sykemeldt

Striden mellom Sandefjord kommune og lærerne som nekter å delta i evalueringen har vart lenge og nå er to av lærerne som har frontet kampen mot kommunen sykemeldt.

Marius Andersen

Marius Andersen mener kommunen bør lytte til lærerne som fagpersoner.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

Marius Andersen har aldri satt ett eneste kryss på evalueringsskjemaene og stått i kampen i fire år. Allerede før det kom advarte han og 380 andre lærere i Sandefjord mot det nye skjemaet.

Årsaken er at de mener det ikke er bra for barna å få denne vurderingen. Lærerne vil heller gi tilbakemeldinger direkte til barn og foreldre.

– Dette handler om vår faglige integritet. Dette kan vi mye om og vi ser at dette ikke er bra for elevene, sier Andersen.

Kampen står om politikernes styringsrett eller lærernes handlingsrom, som er på kollisjonskurs i denne saken. Andersen mener kommunen bør lytte til lærerne.

– Nasjonalt er det bestemt at det ikke skal settes karakter i barneskolen, sier han.

– Mister motivasjonen

Ellen Zimmermann Børresen , Utdanningsforbundet

Ellen Zimmermann Børresen i Utdanningsforbundet støtter læreraksjonen mot evalueringsskjemaene.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

40 lærere har nektet å fylle ut evalueringsskjemaene, mens flere foreldre støtter aksjonen og nekter å motta skjemaene. De to lærerne som har stått fremst i kampen er sykemeldt risikerer å miste jobben for ordrenekt.

Utdanningsforbundet støtter de to lærerne. Ellen Zimmermann Børresen klubbleder på Haukerød skole, mener det blir feil å gi en slags karakter ved hjelp av kryss på et skjema til små barn:

– Det å putte et barn helt ned i 5 1/2 års alder i en bås for forventet, over forventet eller ikke forventet måloppnåelse, kan gjøre at de blir lei seg og mister motivasjonen, mener hun.

Sandefjords Blad har hatt mange leserinnlegg om saken fra engasjerte foreldre og på Facebook aksjonerer opprørte foreldre.

– Bør følge spillereglene

Bjørn Ole Gleditsch

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch vil ta opp saken på nytt i kommunen.

Foto: Philip Hoffgaard / NRK

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch ser at dette har bygget seg opp til å bli en stor konflikt i Sandefjord. Mellom lærere, foreldre og fagforening på den ene siden og kommunen på den andre. Han vil at de skal se på saken på nytt.

– Det er noen spilleregler i arbeidslivet jeg forventer at blir fulgt av alle. Det undergraver også resten av organisasjonen dersom noen yrkesgrupper skal få lov å neglisjere lovlig fattede vedtak, mens andre lojalt følger vedtak de selv er uenig i, sier han.

– Hvor lenge kan dere vente før dere tar opp denne saken til politisk behandling på nytt?

– Vi har ikke tid til å vente, så jeg håper denne saken kommer raskt opp. Denne konflikten tjener ingen, aller minst elevene som er det viktigste her.