Lae gir seg

Stillingen som fylkesmann i Vestfold er ledig fra i sommer, men den er kun midlertidig.

Erling Lae

Fylkesmann Erling Lae overtok embetet som fylkesmann etter Mona Røkke.

Foto: Rune Jensen / NRK

30. juni er Erling Lae ferdig med sin åremålsstilling som fylkesmann i Vestfold. Han har da sittet som fylkesmann i 6 år.

Den nye stillingen er derimot midlertidig. Embetets fremtidige struktur er for tiden til vurdering, står det i utlysningen.

Paul Chaffey

Paul Chaffey, Statssekretær i Kommune- og moderniseringsdepartementet

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi gjennomfører nå en kommunereform i Norge og har invitert fylkeskommunene til å snakke sammen med sikte på å få en annen regionfordeling med større fylkeskommuner, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey.

Dette gjelder også Vestfold, selv om ingenting ennå er bestemt. Fredag var representanter fra Telemark, Vestfold og Buskerud fylkeskommuner i møte for å drøfte muligheter og utfordringer med en mulig sammenslåing.

Tar høyde for sammenslåinger

Dette er noe som gjelder alle ledige fylkesmannsembeter i landet, forteller Paul Chaffey.

– Dersom fylkeskommuner blir slått sammen kan vi ikke ha flere fylkesmenn i samme fylkeskommune, derfor blir stillingen utlyst som midlertidig, forklarer Chaffey.

– Vi ser rett og slett på fylkesmannens oppgaver for å få den tilpasset det som blir strukturen på det folkevalgte nivået lokalt, sier han.