Kystkulturen i Vestfold må også bevares

I Vestfold er det 37 kulturmiljøer som Vestfold fylkeskommune har pekt ut som regionalt og nasjonalt viktige. I Larvik er mange av disse, blant annet i Brunlanes.

Anitra Fossum i Nevlunghavn

Her var de en livlig båthavn på 1600-tallet, forteller Anitra Fossum.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mange av kulturmiljøene har også internasjonal verneverdi. De er representative for alle kulturminnene i Vestfold og skal gis spesielt godt vern nå og i fremtiden.

Nevlunghavn – en livlig havn i seilskutetiden

Allerede fra 1600-tallet, i seilskutetiden, var det en livlig havn i Nevlunghavn.

– Da var Nevlunghavn en lun havn der båter kunne legge til. Her bodde det loser og fiskere. Når det var uvær var bukta utenfor full av seilskuter, forteller Anitra Fossum som er prosjektkoordinator i Kulturarv i Vestfold fylkeskommune.

I Nevlunghavn er det 70 bygninger som danner et fullstendig miljø og som forteller om Vestfolds kystkultur. Det er ingen steder som er som dette i Vestfold, fastslår Fossum.

Les om: Nevlunghavn

(Teksten fortsetter under bildet)

Nevlunghavn

Nevlunghavn

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Mølen – mer enn 3000 år gammel historie

Det er mange som legger turen til Nevlunghavn på dagstur eller på ferietur. Hele området innbyr til utflukter. Litt lenger vest ligger Mølen.

Anitra Fossum mener at man har ikke besøkt kyst-Vestfold dersom ikke rullesteinsstranda og de store gravrøysene på Mølen er besøkt.

– Både frivillige og det offentlige holder Mølen i stand som et friluftsområde og hvor de gamle gravrøysene er mer enn 3000 år gamle.

Les om: Mølen og Oddane fort

(Teksten fortsetter under bildet)

Mølen

Mølen med rullesteinsstranda

Foto: Yngve Tørrestad

Historie uansett hvor man snur seg

Hele Brunlanes er preget av historie på mange måter.

I 1016 beseiret Olav Haraldsson Svein Jarl, Erling Skjalgsson og Einar Tambarskjelve i et sjøslag ved Nesjar. Det ble starten på Olav Haraldssons regjeringstid. Det er strid om hvor slaget stod, men topografiske forhold tilsier at det har stått på fjorden utenfor Helgeroa.

Det ligger også historiske landskap rundt gårdene Aske, Tanum, Gui og Berg. Der er det tydelig å se hvordan veier og gårder er bundet sammen til en slags helhet med gravhauger og bautasteiner, forklarer Anitra Fossum.

Les om: Tanum, Aske, Gui og Brunla

(Teksten fortsetter under bildet)

Berg kirker i Brunlanes

Et variert landskap på Berg i Brunlanes. I bakgrunnen til venstre, Berg nye Kirke fra 1878, til høyre nede i terrenget, Berg gamle kirke.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Middelalderkirke snodig plassert i terrenget

– Middelalderkirken Berg gamle Kirke ligger nede i en liten dal. Det var ikke vanlig å bygge slik, sier Fossum. Middelalderkirkene lå oppå høydedrag. Nye Berg kirke, fra 1878 ligger på høyden i området og er «riktig» plassert.

Syd for dette området ligger Hummerbakken nede ved sjøen der restene av Østlandets eneste naust fra vikingtid ligger.

– Jeg har vært nysgjerrig mange ganger på hvor de andre vikingnaustene i Vestfold er eller har vært, sier Anitra Fossum.

Les om: Berg gamle kirke og Manvik

(Teksten fortsetter under bildet)

Berg gamle kirke

Berg gamle kirke.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Godt bevart militæranlegg fra barokktiden

Fredriksvern verft i Stavern er et av de best bevarte militære anlegg fra barokktiden i Danmark-Norge. Den eldste delen ble bygd på Citadelløya i 1677. Fredriksvern med Citadelløya rommer mer enn 300 års militærhistorie.

Området er åpnet etter at Luftforsvaret la ned sine skoler der. Nå er det blant andre etatene i justissektoren som har det som skole- og øvingssenter. Der er Politihøyskolens avdeling i Vestfold, Utrykningspolitiets hovedkvarter og Sivilforsvarets ledelse i Vestfold.

Les om: Stavern og Citadelløya

(Teksten fortsetter under bildet)

Galeimuseet med fleire bygningar, Fredriksvern

Galeiskurene i Stavern er en del av Ferdriksvern verft.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fanger bygde Svenner fyr

Ytterst i Larviksfjorden ligger Svenner fyr. Det ble tent første gang i 1874 og ble bygget av fanger fra Akershus festning. Svenner er kjent fra kongesagaene på slutten av 1100-tallet. da var det borgerkrig og Kong Sverre seilte forbi.

I 2003 ble Svenner fyr avbemannet og automatisert. Kystlaget Fredriksvern i Stavern og Gokstad kystlag i Sandefjord leier nå fyret av Kystverket og har hovedansvaret for at bygninger og brygger holder en god stand. det er mulig å leie rom i en av de tidligere boligene på Svenner.

Les om: Svenner fyr

Svenner fyr i Vestfold.

Svenner fyr.

Foto: Bjørn Tollefsen, Horten