Kvinnefengselet

Her skal kvinner fra hele landet sone straffen sin. Bli med på innsiden.

Det er fullt kaos i fengselet i Skien.

Snart kommer de første kvinnelige innsatte.

Fengselsbetjentene har bytta ut uniform og nøkkelknippe med skrutrekker og malekost.

Det males og snekres, vaskes og bones.

Alt av inventar må ut mens arbeidet pågår.

De hundre ansatte har hatt arbeidsdager utenom det vanlige de siste ukene.

Nå er de motiverte for oppgavene som venter dem.

For hvordan blir det når kvinnelige innsatte fra hele landet flyttes til Skien?

Et dramatisk selvmord på Bredtveit og en svært kritisk rapport fra Sivilombudet førte til at regjeringen vedtok strakstiltak.

Fengselet i Skien ble gjort om til landets største kvinnefengsel.

Psykiske lidelser er utbredt blant kvinnelige innsatte. Kriminalomsorgen mener at mange ikke får den helsehjelpen de trenger.

I Skien har de ansatte nå fått faglig påfyll, og mener de er godt forberedt.

Fengselet samarbeider tett med helsevesenet, kommunen, psykologer og psykiatere.

Kriminalomsorgen mener bygningsmassen i Skien er godt egnet.

Her er det små boenheter med kun seks innsatte per fengselsbetjent.

«Her er det tid og rom for at betjenter og innsatte kan skape trygge relasjoner.»

Lene, fengselsinspektør

Å flytte kvinner fra hele landet til Skien, bryter med nærhetsprinsippet i kriminalomsorgen.

Det vil bli kompensert med utvida ringetid, videosamtaler og besøk over flere dager.

Mange kvinner har sagt i media at de gruer seg til å flytte.

- Det føles som å bli dømt på nytt, uttalte en kvinnelig innsatt da nyheten kom.

«Vi har all respekt og forståelse for at dette kan oppleves som vanskelig.»

Jeanette, fengselsbetjent

At fengselet i Skien nå blir et reint kvinnefengsel, byr ikke på store endringer i aktivitetstilbudet.

Det blir mulighet for undervisning.

Trening.

Fengselet har også eget husband, der både innsatte og fengselsbetjenter kan være med.

I snekkerverkstedet har noen satt opp denne lappen.

Den blir hengende.

Mange av kvinnene sier de gleder seg til å drive med vedproduksjon, ifølge fengselsbetjentene.

«Vi skal ta disse damene imot på best mulig måte, og trygge dem så godt vi kan.»