Hopp til innhold

Går mot tøffere tider i eldreomsorgen

I dag: 74 heldøgnsplasser i Drangedal for eldre og pleietrengende. Neste år: 42 plasser. Det får konsekvenser for mange.

Drangedal sjukeheim

Både de eldre og de ansatte på Drangedal sjukeheim kommer til å merke innsparingene i kommunen.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Lengre ventelister og færre ansatte. Det kan bli konklusjonen når budsjettet for 2015 er vedtatt.

Norvald Jonskås

Norvald Jonskås er fornøyd med maten og muligheten for en god prat på sykehjemmet.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Nyheten om kutt i eldreomsorgen preger ikke Norvald Jonskås ennå. Han trives godt når han får et opphold på Drangedal sjukeheim. Jonskås har det også bra hjemme, men 84-åring trenger også litt ekstra oppfølging i perioder. Han er en av flere som får korttidsopphold i kommunen.

– Jeg var her i fjor også, sier han og smiler bredt etter å ha satt fra seg rullatoren ved bordet der en gammel kjenning venter på en god prat.

Etter at Drangedal fikk en million av «eldremilliarden» i 2011, fikk flere bokollektiv heldøgnsbemanning. Det var både beboere, ansatte og pårørende fornøyd med. Det store antallet eldre personer i kommunen førte også til at den måtte leie plasser i nabokommunen Nissedal i 2012 og 2013.

Ledige plasser

Nå er situasjonen en annen. I år har flere rom stått tomme på sykehjemmet som sto ferdig i 2003.

Styrer Kari Aasen behøver ikke banke på før hun åpner døra. – Her er ett av de 4–6 rommene som har stått ledige lenge. Det står klart til den som måtte trenge det.

Hun håper kommunen kan leie ut til nabokommuner som mangler pleiehjemsplasser. Så langt de ikke fått noen henvendelser. Det koster fra 2.000 til 2.500 pr. døgn å leie en sykehjemsplass. Til sammenligning koster det 4.000 kroner hvis kommunen må betale for ekstra døgn på sykehuset. Det skjer hvis tilbudet om hjemmetjenester eller sykehjemsopphold ikke er klart.

Kari Aasen, Hilde Molberg og Aud Elin Øygarden

Styre Kari Aasen på Drangedal sjukeheim, kommunalsjef Hilde Molberg og Aud Elin Øygarden på Tjenestekontoret kan tilby ledige senger i dag.

Foto: Britt Boyesen / NRK

De ledige rommene betyr ikke at eldre og pleietrengende i Drangedal kommune får en plass straks de søker om det. Alle søknader blir vurdert av Tjenestekontoret før de avgjør om det er hjemmetjenester eller sykehjemsplass søkeren trenger.

– Vi leier gjerne ut nå, sier Aud Elin Øygarden på Tjenestekontoret.

Færre eldre

Muligheten til å leie ut blir det nok ikke noe av. Budsjettet til rådmann Jørn Knudsen har en rekke innsparingsforslag. Et av dem er å redusere tallet på heldøgnsplasser fra 74 til 42. Det betyr en dekningsgrad på slike plasser på 16 prosent. I dag er det 27 prosent, og statlige anbefalinger er en dekningsgrad på 25.

Les også:

Fortvilar over manglande inntekter

Innsparingen fører også til at det blir færre ansatte. 11,8 årsverk i kommunen må bort, halvparten i helse- og velferdssektoren og resten innen oppvekst og utdanning.

Rådmannen håper naturlig avgang kan bli en løsning. Kommunen skal også tilby sluttpakker, men han utelukker ikke at det kan ende med oppsigelser.

Tallet på personer mellom 80 og 89 år i Drangedal går ned mellom 2015 og 2020, det vil si fra 192 til 179. Deretter kommer eldrebølgen som betyr at det er 295 personer fra 80–89 år i 2030 og 341 i 2040.

Tenker på framtida

– Det hadde vært fint hvis vi kunne beholde de plassene vi har i dag. Da hadde vi vært rustet for framtida, sier kommunalsjef Hilde Molberg.

Tanken er også å kunne bygge ut det sykehjemmet de har i kommunen. Hun vet at kommunens økonomi betyr kutt i flere budsjettposter, men krysser fingrene for at eldreomsorgen ikke får så store innsparinger.

Politikerne i kommunen skal vedta budsjettet for 2015 den 11. desember.

Les også:

Gir eldreomsorgen et løft

Fortvilar over manglande inntekter

Kari Aasen og Hilde Molberg

Kari Aasen og Hilde Molberg håper de slipper å holde ledige rom tomme i flere år.

Foto: Britt Boyesen / NRK