Telemarkskua kan bli borte

Telemarkskua og gamle norske kuraser står i fare for å bli utrydda.

Telemarkskua

Telemarkskuakan forsvinne. Nå er det bare 250 dyr igjen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fire av rasene har bare rundt 300 dyr igjen.

Nå vil landbruksminister Sylvi Listhaug ha et møte med organisasjonen Norsk Bufe for å se hva som kan gjøres for å bevare rasene.

De fleste av de gamle norske kurasene er utrydningstruet, til tross for at Norge har forpliktet seg til å ta vare på dem.

– Men departementet bruker penger både via jordbruksavtalen og statsbudsjettet på disse gamle kurasene, sa Listhaug da hun besøkte Dyrsku’n i år.

– Dette er veldig moro å høre at hun vil samtale med oss. Jeg er tilfreds med at viljen er til stede, sier Aslak Snartland fra Norsk Bufe da landbruksministeren tok de gamle rasene i nærmere øyesyn.

Kritisk trua


De fleste av de gamle norske kurasene er kritisk utryddingstrua til tross for at Norge har forplikta seg til å ta vare på dem. FN definerer at en rase er kritisk trua når det er færre enn 300 produksjonsdyr igjen. Det gjelder for et flertall av de norske rasene.

Kongsgården på Bygdøy utenfor Oslo har åpna portene for å vise fram norske kuraser som snart kan være historie. Her er blant andre rasene Telemarksfe, Sida Trønder og Norlandsfe.

– Disse tre er utryddingstrua alle sammen, sier Erik Skretteberg fra Norsk Bufe.

Ensretting av raser kan føre til større risiko for sykdom

Ikke produktive nok

– De gamle rasene er en spennende del av kulturhistoria vår, men også en del av det biologiske mangfoldet vårt, sier Nina Hovden Sæther i Norsk Genressurssenter.

Og det er selvsagt penger det handler om. De gamle rasene er ikke produktive nok.

Også på Kongsgården har de gått over til den framkryssa NRF-rasen, norsk rødt fe. Som er den mest alminnelig her i landet i dag.

– Vi har kvote på 400.000 liter, så da måtte vi hatt veldig mange flere enn det vi nå har her. Men det er det ikke plass til. Derfor har vi NRF her, sier fjøsrøkter Gudrun Guldal ved Bygdøy kongsgård.

Enerådende

Telemarkskua var enerådende på Dyrsku’n i Seljord de første hundre åra. Men de er her ennå selv om det bare er totalt 250 dyr av denne rasen igjen.

Spørsmålet er om bøndene vil satse på de gamle kurasene framover.