Kunstner på dypt vann

Kunstner Anne Berg Edvardsen har latt seg inspirere av havdyr. Hennes hvite skulpturer er laget etter at hun har vært på tokt med Havforskningsinstituttet. 

Anne Berg Edvardsen, kunstner.
Foto: Tania Ripoll / NRK

De fleste tenker på fisk som mat. Noen få av oss tenker på dem som forskningsobjekter. Og noen lar seg inspirere til å lage kunst av dem, til og med hånd i hånd med forskerene. Det gjorde Anne Berg Edvardsen som nå er ferdig med sin mastergrad i kust og håndverk ved høyskolen på Notodden.

 

Kunst fra Anne Berg Edvardsen
Foto: Tania Ripoll / NRK

 

Anne Berg Edvardsen var lærer da hun en dag så et TVprogram om dypvannsforskningsprosjektet Mar-Eco i 2004. Hun ble så inspirert at hun reiste på tokt selv med Havforskningsinstituttet.

For kunstneren og forskeren bidrar på forskjellig vis til å formidle havdypets hemmeligheter til oss vanlige landkrabber.

Spennende skapninger

-Vi kunstnere opplever havdyrene på en helt annet måte enn forskerene, det handler om forskjellige tilnærmingsmåter, sier Berg Edvardsen.

Hun prøver å beskrive opplevelsene fra havdypet, men det er ingen kopier av hva hun har sett. De hvite, vakre leirskulpturene  står på åtte hvite søyler. Alle er inspirert av alt det spennende hun har sett på havtoktet. - Det var så mange opplevelser, jeg prøver å formidle dem uten å bruke ord slik forskerene gjør.