Hopp til innhold

– Jakten på kulturminner har kostet dyrt

Kommunene mener arkeologiske registreringer fordyrer og forsinker utbyggingsprosjekter.

Ketil O. Kiland og Erik Skjervagen

Ketil Kiland og Erik Skjervagen er oppgitte over at Fylkeskommunen pålegger dem å betale for registering av fornminner.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

– Unødvendige arkeologiske registreringer fordyrer og forsinker viktige utbyggingsprosjekter, sier rådmann Ketil O. Kiland i Fyresdal kommune.

Kommunen er i ferd med å anlegge ny gang- og sykkelsti, og jakten på verneverdige kulturminner har kostet dyrt.

Her har vi brukt 170.000 kroner, og de fant ingenting. Det var vi også i utgangspunktet sikre på, og vi diskuterte det med dem som satte i gang prosjektet. Men det var det ingen som ville høre på, sier Kiland oppgitt.

Må betale uansett

Fylkeskommunen krever 800 kroner timen for å registrere et anleggsområde.
I tillegg koster det 6.000 pr. stykk hvis det blir behov for datering av kullprøver.

I forbindelse med et planlagt bryggeparkprosjekt ved Fyresvatn må kommunen ut med 36.000 kroner. Uansett om arkeologene finner noe, eller ei.

– Det er et stort problem at administrasjonen i Fylkeskommunen har veldig stor makt i disse sakene. Vi har tatt opp dette på politisk nivå, og de er enige med oss. Problemet kommer dersom de overprøver sin egen administrasjon. Da har administrasjonen selvstending ankeavgang til sentrale myndigheter som også er byråkrati. Slik som reglene er nå har politikerne svært liten makt, sier AP-ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen.

Kulturminner også viktig

Skjervagen ser at å verne om viktige kulturminner er svært viktig, og sier at de skal betale dersom det viser seg at det er noe som blir funnet.

– Der hvor det er reell sjans for å finne noe må vi ta kostnaden og den tiden det tar. Likevel er det en tendens til folk blir veldig interessert i faget sitt og veldig nitidige, og det er et problem, sier han.

Ingen ansvarlige i Telemark Fylkeskommune har kunnet kommentere denne saken.