Freder Nord-Europas eldste kabelbane

Krossobanen ble bygget som en gave til folket i Rjukan i 1928. Nå skal den populære turistattraksjonen fredes etter kulturminneloven.

Krossobanen

Krossobanen i Rjukan regnes som Nord-Europas første kabelbane, og har vært i drift siden 1928.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Banen ble først og fremst bygget i 1928 som en gave fra Norsk Hydro, for at befolkningen i Rjukan kunne ta seg opp i sola i vinterhalvåret.

Les også: Solspeilet er det beste som har skjedd oss


Kan komme på verdensarvlisten

Eystein M. Andersen

Antikvar i Telemark fylkeskommune, Eystein M. Andersen, tror fredning av Krossobanen vil være positivt for publikum og turister.

Foto: Rubina Butt / NRK

Antikvar i Telemark fylkeskommune, Eystein M. Andersen mener Krossobanen har en så stor kulturhistorisk verdi at banen fortjener å få et fredningsstempel.

– Krossobanen er et symbol på Nord-Europas første svevebane for persontrafikk, samtidig forteller banen en historie om hvordan turisme og særlig fjellturisme vokste frem på 1900-tallet, sier han.

Krossobanen

Vognene 'Tyttebæret' og 'Blåbæret' frakter folk på fire og et halvt minutter fra nedre stasjon Krosso på 404 meter over havet til øvre stasjon Gvepseborg 886 meter over havet.

Foto: NRK

Tross sin historiske verdi tilbake til 1900-tallet, står banen i dag foreløpig ikke på UNESCOs verdensarvliste.

– Fredningssaken er en del av prosjektet med å få Rjukan og Notodden inn på UNESCOs verdensarvliste, med den unike industrihistorien som banen forteller, sier Andersen.

Les også: Krossobanen

Skal ikke gå utover publikum

Øystein Saugerud

Øystein Saugerud har vært driftsleder ved Krossobanen i 14 år, og har sittet i styret siden kommunen overtok banen i 1991.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Fredningsstempelet vil ikke få negative konsekvenser for verken publikum eller turismen, ifølge antikvar Eystein M. Andersen.

– Snarere tvert imot. Publikum vil få oppleve banen akkurat slik de gjør i dag. Intensjonen er at banen skal fortsette å være i drift og at publikum skal få oppleve det genuine og spesielle ved å ta gondolbanen med de originale vognene.

– Kan fredningsstempelet få noen konsekvenser for turismen?

– At banen nå vil få et kvalitetsstempel som sier at den har en spesiell verdi og historie, kan i seg selv være med å øke attraksjonen, sier Andersen.

Vil gi mer midler til vedlikehold

Havner Krossobanen på UNESCOs verdensarvliste, vil dette bety mer penger til drift av banen, mener driftsleder for banen, Øystein Saugerud.

– Dette vil gi mer midler til opprustning, oppussing og vedlikehold av både banen og bygninger.

Se også: Gvepseborg restaurant

Som en del av fredningstiltaket, skal også den øvre stasjonen på toppen av banen fredes, sammen med to betjeningsboliger og et toalettanlegg.

Når banen få et fredningsstempel må Riksantikvaren nå godkjenne dersom noe skal bygges. Innvendig og utvendig oppussing av bygninger er derimot lov, så lenge eksteriøret ikke forandres.

Håper på avklaring i løpet av neste halvår

Telemark fylkeskommune skal arbeide med å utforme et fredningsforslag for Krossobanen til over nyttår.

– Forslaget skal på offentlig ettersyn og høringsrunder, før politiske vedtak skal tas. Til slutt trengs et enkeltvedtak om fredning fra Riksantikvaren. Det håper vi å få til i løpet av neste halvår til neste år, sier Andersen.

Rjukan sett fra Krossobanen

Utsiktspunktet på toppen av banen gir blant annet utsikt over Rjukan, Gaustatoppen og innover Gausdalen.

Foto: Anne Lognvik / NRK