Hopp til innhold

Kontollutvalget: Kritisk til First Houses dobbeltrolle

SKIEN (NRK): Kontrollutvalget er kritiske til dobbeltrollen First House har hatt overfor Telemark fylkeskommune, og frykter tilsvarende kan ha skjedd flere ganger.

Tor Erik Baksås, senterpartiet, medlem av kontrollutvalget 2015-2019

KRITISK: Medlem av kontrollutvalget, Tor Erik Baksås, er kritisk til at utfordringer i avtalen mellom fylkeskommunen og First House har blitt reparert for seint.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Bakgrunnen er at First House var leid inn av både Telemark fylkeskommune og det indiske selskapet Tech Mahindra da de arrangerte et møte mellom de to partene i høst.

Kontrollutvalget i fylkeskommunen ber derfor administrasjonen om en bekreftelse fra First House på at de ikke har hatt lignende dobbeltroller når andre utenlandske bedrifter har besøkt Telemark.

– Det er ikke holdbart å ikke vite dette, sier medlem av kontrollutvalget, Tor Erik Baksås.

– Det er nødvendig å få avklart, samtykker leder av kontrollutvalget, Per Lykke.

– Advokatene bør ha hånda på rattet

Lykke er kritisk til at fylkesadvokaten ikke har vært nok involvert i prosessen.

Per Lykke, leder av kontrollutvalget i Telemark Fylkeskommune

Leder av kontrollutvalget, Per Lykke, er også kritisk til håndteringen av avtalen 'Invest in Telemark'. Han mener fylkesadvokaten burde vært på saken.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Dette må være en av hovedoppgavene for en fylkesadvokat. Da ville kontrakten vært bedre, og man hadde unngått mye av problemene som har vist seg denne høsten, sier Lykke.

Hentet juridisk hjelp andre steder

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen forklarer at det har blitt hentet juridisk bistand fra andre steder da kontrakten ble inngått.

– Men jeg er enig i at fylkesadvokaten burde vært involvert. Det er nå også skrevet inn i vårt regelverk, og vil bli gjort ved liknende avtaler i fremtiden, sier fylkesrådmannen.

Evy-Anni Evensen

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen sier det juridiske er ivaretatt.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Kritiske til tidsbruken

Medlem av kontrollutvalget i Telemark fylkeskommune, Tor Erik Baksås fra Senterpartiet, mener det har tatt for lang til å endre rutinene i avtalen mellom fylkeskommunen og First House.

– Det er bra at rutinene er blitt bedre, men det er reparert for seint, sier Baksås.

Han sier regninger om soft is med strø og at avtalen i realiteten var i gang flere måneder før kontrakten ble signert er til å leve med, men stiller seg kritisk til hvordan håndteringen og oppfølgingen av kontrakten har vært, både fra fylkeskommunen og fra First House.

– Det er ikke bra at ting må opp i media før det blir tatt tak i. Her burde begge parter vært interessert i å rydde opp tidligere, sier Baksås, og viser til dårlige rutiner rundt fakturering og rapportering.

Mangel på åpenhet

Baksås er også kritisk til den manglende åpenheten som har vært vist, fra begge parter.

– At dette er nybrottsarbeid, og at veien har blitt til mens man har gått, holder ikke. First House har ikke tatt inn over seg at de jobber for det offentlige når det gjelder krav om dokumentasjon og åpenhet. Fylkeskommunen har ikke vært flink nok til å ta inn over seg at den jobber med en privat aktør, som har dette som business, sier Baksås.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark