Hopp til innhold

Får kritikk for nytt barnevernsutvalg: – Hva mer trenger de egentlig å vite?

Barne- og familieministeren har utnevnt et utvalg som skal gjennomgå institusjonsbarnevernet. Flere mener dette er å skyve problemene foran seg.

Kjersti Toppe

UTNEVNER NYTT UTVALG: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Den siste tiden har blant annet NRK rettet oppmerksomheten mot barnevernet i en rekke saker.

Flere rapporter og mediesaker tyder på at institusjonstilbudet i barnevernet ikke er godt nok, skriver barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding onsdag.

Målet for det nye utvalget er ifølge ministeren å foreslå endringer som sikrer at barna får den omsorgen og hjelpen de trenger, og hvordan man på en bedre måte kan hjelpe de barna som trenger det mest, sier hun til NRK.

Dette er ut fra en erkjennelse av at dagens organisering og tilbud ikke på en god nok måte er det tilbudet som barn i barnevernet trenger. Spesielt ikke de barna med størst behov, sier Toppe.

– Må ikke skyve offentlige utvalg foran seg

Kjell Arne Lie, barnevernspedagog i Horten kommunes barnevernstjeneste, synes det er bra at ting skjer fra regjeringens side, men har liten tro på at et nytt utvalg vil utgjøre en stor forskjell.

Utredninger av barnevernet har det vært nok av, mener han.

Dette er et politisk grep som sannsynligvis bare vil føye seg inn i rekken av barnevernsutvalg siden begynnelsen av åttitallet. Hva mer trenger de egentlig å vite? spør Lie.

Kjell Arne Lie, barnvernspedagog, Familieveileder. Tiltaksteam
Barnevernstjenesten.

Kjell Arne Lie, barnevernspedagog i Horten kommunes barnevernstjeneste.

Foto: Privat

Han håper utvalget fokuserer på dem som faktisk jobber tett på barn som sliter.

Det handler om ansatte som skal jobbe med mennesker som har dype utviklingsskader. Hva slags arbeidsforhold de skal ha. Det krever noe annet enn en vanlig jobb, der du jobber i åtte timer og kan legge arbeidsdagen bak deg når du går hjem for dagen.

Silje Hjemdal (Frp), medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, etterlyser også mer effektiv handling for å få bukt med problemene i barnevernet.

Silje Hjemdal

– Man må ikke alltid skyve lange utredninger og offentlige utvalg foran seg, sier Silje Hjemdal (Frp).

Foto: Ida Yasin ANdersen / NRK

– Intensjonen er sikkert god, men jeg blir bekymret for at man skal løse alt med utvalg, offentlige utredninger og lange prosesser. Det er som ministeren selv sier- mange av utfordringene i norsk barnevern er allerede kjent, sier Hjemdal.

– Jeg forventer at der man kan gjøre noe, må man ta det så raskt som mulig. Man må ikke alltid skyve lange utredninger og offentlige utvalg foran seg.

– Gjør begge deler

Toppe kjenner seg ikke igjen i kritikken, og mener regjeringen allerede er på ballen.

– Vi gjør begge deler, sier hun

– Mange kritiserer barnevernet og mange rapporter viser hvor det svikter, men det er få som kommer med løsningene. Særlig når det gjelder institusjonsbarnevernet er det helt nødvendig å gjøre dette grepet, mener Toppe.

Det eksisterer allerede et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid.

Toppe er tydelig på at de to utvalgene ikke vil gå i veien for hverandre.

Det utvalget som opprettes nå skal se på institusjonsbarnevernet. Utvalget som allerede har eksistert i et år skal se på rettssikkerheten, forklarer hun.

– Jeg mener de to mandatene er ganske forskjellige. Det som eventuelt går inn i hverandre klarer man godt å koordinere, sier statsråden.

Fagdirektør Erik Stene vil lede utvalget, som etter planen starter opp arbeidet i september 2022.

Utvalget skal levere sin utredning i to deler, med frist i mars og oktober 2023.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), medlem i Stortingets barne- og familiekomite, kaller kritikken fra Hjemdal og Lie for lettvint, og peker på at mange av sakene som er bakgrunnen for utvalget kom da Frp satt i regjering eller støttet regjeringen.

Om man skal gjøre omfattende endringer på et komplekst område som barnevern, hvor staten har et så stort og alvorlig ansvar, ønsker vi i Sp og Ap å sørge for en så grundig og god prosess som mulig ved hjelp av svært kompetente utvalgsmedlemmer. For vi som politikere har ikke alle de gode svarene her selv, men ser virkelig fram til å få noen etter utvalgets arbeid, sier Sem-Jacobsen.

Saken er oppdatert med Åslaug Sem-Jacobsen etter at den først ble publisert.