– Offentlig tilbud kan forverre ME

– Offentlige myndigheter tilbyr ME-pasienter behandling som kan gjøre dem mye sykere. Det sier ME-syke Venke Midtlien.

Utmattet

ME-syk er sterkt kritisk til kurset myndighetene i Skien tilbyr ME-pasienter.

Foto: Colourbox

For andre gang tilbyr nå myndighetene i Skien kommune et kurs i Lightning process til sykemeldte i kommunen.

– Skien kommune og NAV tilbyr ME-pasienter behandling som kan gjøre dem mye sykere, sier Venke Midtlien som selv har forsøkt Lightning process.

Lightning process er en metode som går på å lære seg nye tenkemåter. Metoden skal være spesielt egnet for sykdommen ME men Midtlien mener det kan få alvorlige konsekvenser å delta.

Venke Midtlien

Venke Midtlien er sterkt kritisk til Lightning process-kurs for ME-syke.

Foto: Christina Førli Aas / NRK

– Jeg kjenner mange som har opplevd en alvorlig forverring av sykdommen og som har vært i nærheten av å dø etter at de har gjennomført en lihtning-prosess, forteller Midtlien.

– Farlig å ikke lytte til kroppen

Hun har selv forsøkt Lightning Process, eller LG, for å bli bedre. Hun forteller at hun fikk beskjed om å ignorere alle sykdomssymptomer, fortelle seg selv og sine omgivelser at hun ikke var syk, og leve som normalt. Det er akkurat det hun mener er det farligste for ME-pasienter.

– Fordi med ME har man alvorlige infeksjoner i kroppen. Når man ikke tar hensyn til det, og er mer aktiv enn det kroppen kan tåle, så fører det til at infeksjonene forverrer seg. Man kan til slutt ende opp i koma eller i verste fall dø, sier Midtlien.

– Hvem tar ansvaret

Nå skal Skien kommune, i samarbeid med NAV, igjen tilby Lightning Process til sykemeldte i kommunen. Kurset koster 10 000 per person, men deltagerne betaler ingen ting. Midtlien synes det er forferdelig at det offentlige vil stå bak slike kurs.

– Jeg stiller stort spørsmål om hvem som tar ansvaret i etterkant dersom folk blir alvorlig mye sykere, spør Midtlien.

Christian Høy ved NAV Skien viser til at det er de gode resultatene fra sist gang de gjennomførte LP-kurset, som gjør at kurset nå for andre gang blir tilbudt sykemeldte i Skien kommune.

– Tar dere ansvar for de som mener at de har blitt sykere etter behandlingen?

– Jeg forholder meg kun til resultatene fra første runde. De er gjennomgående gode og det er det som teller noe for oss, sier Høy.

– Ikke godkjent behandling

Midtlien er også spørrende til hvor friske kursdeltakerne i virkeligheten er etter endt kurs. – En del av LP-metoden er å fortelle andre at du er frisk, ellers virker den ikke. Det er den beskjeden du får, sier hun.

Anne Flohr

Anne Flohr sier at mange ME-pasienter er blitt bedre med LP.

Foto: Per Simon Mustvedt / NRK

Anne Flohr er instruktør for LP-kurset. Hun understreker at Lightning process ikke er en godkjent behandling for ME-syke, men et treningsprogram.

– Det vi vet er at mange med ME-symptomer opplever stor endring av symptomer, livskvalitet og livssituasjon, sier Flohr.

Tar ikke ansvar

I Skien kommune er det HMS-ansvarlig, Anne Isaksen som arrangerer kurset. Hun understreker at de ikke gir noen garanti om bedring.

– Hva tenker du om at noen mener de kan bli sykere ved bruk av LP?

– Jeg har lite kunnskap om hva som forårsaker det. Men jeg tenker at for noen ME-pasienter kan det være et godt verktøy. For andre kan det kanskje virke mot sin hensikt, sier Isaksen.

– Tar kommunen ansvar hvis det viser seg at noen av deres kursdeltakere blir enda sykere etter kurset?

– Dette gjør arbeidstakere på eget ansvar, sier Isaksen.