– Hensynet til kvinnene må komme først

Pasientombudet i Telemark mener vi ikke kan akseptere at fastleger reserverer seg mot å sette inn spiral og henvise til abort.

Vigdis Mariedatter Graff

Pasientombudet i Telemark, Vigdis Mariedatter Graff, mener reservasjonslegene bryter med pasientrettighetene.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Vigdis Mariedatter Graff skriver i et leserinnlegg i avisene i dag at alle har rett til legehjelp, og at leger har ikke rett til å være fastlege.

– Utgangspunktet er at det er lovfestet hva slags hjelp pasienter skal få når de oppsøker fastlegen sin. Et trygt og godt forhold til fastlegen er viktig, sier hun.

NRK har tidligere skrevet om de tre legene i Bø, samt at en lege i Edland i Vinje som reserverer seg mot å skrive ut prevensjon til kvinner eller nekter å henvise til abort.

– Bryter med pasientrettighetene

Graff mener at det er i slike tilfeller at fastlegene er spesielt viktig.

– Vi har mange flinke fastleger, og jeg tviler ikke på at de som reserverer seg er flinke. Men akkurat når det gjelder spørsmål om prevensjon og bistand for dem som opplever et uønsket svangerskap, så er det en av de tøffeste situasjonene en kvinne kan være i. Og da er fastlegen enda viktigere enn noen gang. Da mener jeg at hensynet til kvinnene må gå foran hensynet til fastlegen, sier hun.

– Er det lovstridig å resevere seg, mener du?

– Jeg mener at pasienter skal slippe å gå omveier for å få legehjelp. Dersom pasienter må det, så mener jeg at det strider mot pasientrettighetene og mot tanken som ligger til grunn i fastlegereformen, sier hun.

– Har pasienter henvendt seg til deg og bedt om hjelp i denne saken?

– Ingen har henvendt seg.

– Hva forteller det deg?

– At det sitter langt inne for folk å klage på slike tjenester. Det er tjenester som er tett knyttet opp til den enkelte pasient og forholdet mellom pasient og helsearbeider. Det er vanskelig, og man regner med at man må møte disse personene igjen. Det er små forhold flere steder i Telemark, og da er det vanskelig å sette frem en klage, sier hun.

Les også:

– Engstelige for å si ifra

Hun forteller at nesten hver eneste gang ombudet får inn en klage, så spør klageren om hva som vil skje dersom noen får vite at han eller hun har klaget.

– Og det er et stort tankekors, sier hun.

– Så folk er redde for å si ifra?

– Generelt sett så er folk engstelige for å fremsette klager på kommunale helsetjenester.

– Hva kan du som pasientombud gjøre i saken?

– Jeg vil følge opp svaret som etter hvert kommer fra fylkeslegen. Så skal vi som er pasientombud i hele landet ha et møte med Statens helsetilsyn, og da kan det være aktuelt å ta dette opp, sier hun.