Kristiansen fant grensa for flått

Porsgrunnsmannen Bjørn Erik Kristiansen har funnet den nordligste grensa for flått. Grensa går på øya Dønna på helgelandskysten, det viser et forskningsprosjekt Kristiansen har gjennomført sammen med Dag Hvidsten i prosjektet Flått i nord. Klima og temperaturforholdene er årsak til at flåtten ikke sprer seg lenger nord, sier Bjørn Erik Kristiansen.