Krise for Lågen-laksen

Grunneierne langs Numedalslågen skjønner ikke villaksens beste, hevder Georg Fredrik Rieber-Mohn.

Numedalslågen

Numedalslågen, med Vestfossen i bakgrunnen.

Foto: Morten Harangen / NRK

Den tidligere Riksadvokaten, Høyesterettsdommeren og lederen i Villaksutvalget er svært bekymret for laksestammen i elva.

Han mener det umiddelbart er behov for en betydelig tøffere forvaltning.

Det ble tatt 8,2 tonn laks i Numedalslågen i år, ifølge en fersk statistikk. 2009 blir dermed stående som den dårligste sesongen på 50 år, og i et leserbrev i bladet «Alt om Fiske» krever Rieber-Mohn altså handling.

Svært ille

Georg Fredrik Rieber-Mohn

Georg Fredrik Rieber-Mohn slår alarm rundt lågen-laksen.

Foto: Falch, Knut / Scanpix

- Situasjonen er veldig alvorlig. Numedalslågen er et nasjonalt laksevassdrag, hvilket betyr at elva har en vernestatus, og at det skal tas spesielt godt vare på laksen. Men i realiteten er denne elva verre forvaltet enn alle andre nasjonale laksevassdrag, utdyper Rieber-Mohn overfor NRK.

Han sier ansvaret for å innføre det han mener er nødvendige restriksjoner i vassdraget, er delt.

- Delvis ligger ansvaret hos grunneierne, som ikke skjønner hva som er laksens beste, men først og fremst er det opp til myndighetene å iverksette en modigere regulering av fisket, fortsetter han.

- Vekk med flåter

Blant annet ønsker Rieber-Mohn en kraftig reduksjon i det særegne, kulturhistoriske fisket. Det vil eventuelt ramme de over 20 aktive flåtefiskerne i elva hardt.

- Det viktigste nå er å få normalisert forvaltningen av Lågen. Med andre ord å innføre det samme forvaltningsregimet der, som i andre nasjonale laksevassdrag. Det betyr vekk med flåter og andre fastredskaper, eventuelt å la de få adgang til et reelt kulturbetinget fiske, det vil si en oppvisning en dag i uka eller noe sånt, for turister. Men ikke som næringsfiske, som det er i dag. Det må de finne seg i, i likhet med alle andre elver og grunneiere i dette land.

Alle må ta ansvar

Men Rieber-Mohn understreker at alle må bidra, også gruppen han selv representerer, nemlig sportsfiskerne.

- Sportsfiskerne må øyeblikkelig innføre én laks i døgnet, eventuelt én under tre kilo og én over, som maksimal kvote. Og så må de finne seg i at fisketiden forkortes fra 1. juni til 1. September, som er normalt ellers i landet.