Kriminelle stjeler egg og unger

TELEMARK (NRK): Unger og egg av sjeldne fuglearter stjeles og selges på markedet av kriminelle. Fuglekikkere og kjentfolk samarbeider nå med myndighetene for å skjerme fuglene:

Hekkeplassene til vandrefalken holdes hemmelig

For å unngå at kriminelle stjeler egg og unger holdes hekkeplassene til vandrefalken hemmelig.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Det er miljøer som kjøper unger og egg for store verdier, så det er en industri der.

Ringmerker unger

Espen Marker i Statens naturoppsyn

Espen Marker i Statens naturoppsyn veier en falkunge. Hekkeplassen holdes hemmelig.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Dette er sårbare og sjeldne arter som vi må skjerme så ikke uvedkommende kommer inn i området.

I forrige uke var Espen Marker i Statens naturoppsyn ute og ringmerket unger av vandrefalk. Lokale kjentfolk og fuglekikkere hjelper myndighetene med å verne hekkeplasser til sjeldne fugler.

Overraskende mye miljøgifter i sjøfuglegg

På vakt

Marker sier de er ekstra på vakt når det gjelder sjeldne arter.

– Vi legger merke til unormale bevegelser i området.

10 historier du bare må høre