Krever lovlighetskontroll

Fylkestinget bryter sine egne regler. Første sak etter at den nye fylkesordføreren var valgt, endte i krav om lovlighetskontroll.

Arve Høiberg

Arbeiderpartiets Arve Høiberg mener Frp og Høyre trikser og mikser.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Like etter at Rune Hogsnes (H) hadde fått på seg fylkesordførerkjedet, skulle fylkestinget i Vestfold velge kontrollutvalg på sitt første møte. Men valget gikk ikke helt smertefritt.

– Mange krumspring

For opposisjonen, med Arbeiderpartiets Arve Høiberg i spissen, mener posisjonspartiene har trikset for å unngå at deres fylkestingsrepresentanter havner i kontrollutvalget.

Høiberg mener Frp og Høyre på den måten sniker seg til en ekstra plass i ett av de andre hovedutvalgene.

– De har gjort mange krumspring for å komme seg unna å ha en fylkestingsrepresentant i kontrollutvalget. Det krever vi en lovlighetskontroll av, sier Høiberg.

Bryter egne regler

Fylkestingsrepresentantene i Vestfold poserer for kamera

Det nye fylkestinget i Vestfold poserer etter fylkestingsmøtet torsdag.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Det nye kontrollutvalget ble valgt med såkalt forholdsvalg. Posisjonen og opposisjonen leverte hver sin liste med navn, og begge listene inkluderte en fylkestingsrepresentant.

Men etter at listene er levert, kan fylkestingsmedlemmene stryke representanter for å endre sammensetningen. Posisjonens fylkestingsmedlem ble strøket så mange ganger at det endelige kontrollutvalget bare inneholder ett fylkestingsmedlem, Heidi Ørnlo fra Arbeiderpartiet.

Tidligere i år vedtok fylkestinget at det skal være to fylkestingsrepresentanter i kontrollutvalget, en fra posisjonspartiene og en fra opposisjonspartiene.

– Dermed tilfredsstiller ikke det nye kontrollutvalget fylkestingets egne regler, sier Høiberg.

– Ikke triksing

Det er Fremskrittspartiets Frode Hestnes enig i.

– Men kontrollutvalget tilfredsstiller lovkravet i kommuneloven. Fylkestinget kan endre regelverket, sier Hestnes.

Han er ikke enig i at posisjonspartiene har trikset for å unngå å få en fylkestingsrepresentant i kontrollutvalget.

– Jeg vil være varsom med å bruke den typen ord. Man kan endre listene, og det er opp til hver fylkestingsrepresentant å gjøre det. Å instruere dem til å ikke gjøre det, vil være å frata dem en rett de har, og det er ikke jeg villig til.

Fylkestinget tar stilling til kravet om lovlighetskontroll i neste fylkestingsmøte.