Krever full gjennomgang

Frp-politiker Jørn Inge Næss stiller spørsmål om hvorvidt sanduttaket i Skien er korrupsjon. Nå vil kontrollutvalget i Skien se nærmere på saken.

Sandgrop på Skien lufthavn Geiteryggen

GJENNOMGANG: Frp-politiker i Skien krever full gjennomgang av saken der Skien kommune kan ha gått glipp av millioninntekter fra sand.

Foto: TerraTec

NRK kunne i dag avsløre at Skien kommune i løpet av sju år lot et privat betongfirma hente ut sand verdt millioner av kroner.

Frp-politiker Jørn Inge Næss satt i perioden sanduttaket foregikk i kommunestyret i Skien. Han fikk reaksjoner fra andre i næringen som reagerte på at en privat aktør fikk den lukrative avtalen om å hente ut sand.

– Påstanden fra næringa har vært at Aaltvedt Betong har hatt veldig gode rammebetingelser og fått lov til å ta ut veldig mye sand fra området, sier Næss.

Tok saken opp – ble ikke hørt

I den opprinnelige tillatelsen til å ta ut sand lå et uttak på rundt 100.000 tonn. Ved hjelp av flyfoto og geodata har TerraTec regnet seg fram til at det er tatt ut rundt 800.000 tonn sand fra området.

Frp-politikeren sier at han gjentatte ganger stilte spørsmål ved den skjeve konkurransen og måten flyplassen ble driftet på. Ved flere anledninger forsøkte han å løfte saken i kommunen. Han forteller også at han tok dette opp med administrasjonen.

Jørn Inge Næss

Frp-topp i Skien, Jørn Inge Næss krever en full gjennomgang av saken.

Foto: Telemark FrP

– Og jeg har vel ikke lykkes godt nok. Derfor er jeg veldig glad for at media stiller fullt søkelys på hvordan skien kommune forvalter og har forvaltet sine sandressurser for dette er en ressurs som alle innbyggerne i skien eier og vi bør få mest mulig ut av, sier han.

Nå krever han en full gjennomgang av saken.

Stiller spørsmål om mulig korrupsjon

– Vi må få en full gjennomgang av hva som har skjedd og få kontrollutvalget på banen for å gjøre en skikkelig gransking av det som har skjedd der oppe. Dette er alvorlige saker. Jeg skal ikke påstå at det er korrupsjon, men det er all grunn til å stille spørsmål rundt det, og dersom det er det så er det alvorlig for en kommune som Skien, sier han.

Næss er ikke i tvil om alvorligheten av saken

– Her er det veldig mange som har sittet tett inntil bordene. Det er helt åpenbart at det er veldig mye som ikke har vært fulgt av prosedyrer i forhold til sanduttak ved Geiteryggen, avslutter han.

Kontrollutvalget vil se på saken

I et intervju med NRK fredag ettermiddag sier leder i kontrollutvalget at de vil følge saken nøye fremover.

– Det er klart dette er en sak vi vil følge nøye med på og se hvilke opplysninger som kommer frem etter hvert, sier leder i kontrollutvalget i Skien, Atle Aastad, fra Høyre.

Han stiller også spørsmål ved hvordan daværende næringssjef Steinar Riis har håndtert saken.

– Vi må få vite hvem som har visst hva. Hvem i administrasjonen og hvilke politikere har vært involvert, sier han.

– Aldri håndtert saken som næringssjef

Steinar Riis sier han aldri har håndtert denne saken som næringssjef i Skien kommune. Han kom med et innspill som styremedlem i Skien Lufthavn, da de fikk pålegg om å fjerne en del sand for å bedre sikten for flyene som skulle lette og lande.

– Da sa jeg at det kunne være en ide å ringe Aaltvedt Betong, for å finne en løsning på pålegget som ikke kostet flyplassen noe.

Samtidig satt Riis som styreleder i Aaltvedt Betong.

Riis ønsker en full gjennomgang av saken velkommen.

– Jeg er ikke bekymret for at kontrollutvalget finner noe som vil være ubehagelig, sier Riis.

Uheldig dobbeltrolle

Daværende ordfører i Skien, Rolf Erling Andersen sier han mener det er uheldig at en næringssjef i en kommune sitter med styreverv i private bedrifter.

– Det kan forekomme uheldige dobbeltroller når slike ting skjer, sier Andersen.

Han sier den politiske situasjonen som oppsto i Skien kommune under behandlingen av hva man skulle gjøre med Skien Lufthavn gjorde at saken blei veldig kompleks og komplisert.

– Det var uenighet om kommunen som eier skulle drive flyplassen videre. Det førte til at det ble dannet et flertall i Skien kommune på tvers av den opprinnelige posisjonen og opposisjonen.

Andersen kaller den situasjonen som oppsto politisk krevende, men sier kommunen i liten grad har vært direkte involvert i prosessene.

– Det er styret i Skien Lufthavn som har håndtert denne saken.