Krever at vikingskipkopi setter inn motor

Sjøfartsdirektoratet mener kopien av Osebergskipet er et passasjerskip.

Saga Oseberg sjøsatt

SJØSETTING: Sommeren 2012 ble Saga Oseberg sjøsatt.

Foto: Yngve Tørrestad

– Vi har allerede avlyst avtaler for 250 000 kroner, det er halve årsbudsjettet vårt. Dette er ganske ille for oss, vi er jo en frivillig forening som ser ut til å gå skikkelig i minus i år, sier høvedsmann for Saga Oseberg, Ole Harald Flåten.

I 2012 ble kopien av Osebergskipet sjøsatt i Tønsberg med kongeparet som vitner. Skipet er bygget på samme måte som i vikingtiden så langt det har vært mulig, og brukes til turer med båtlagets egne medlemmer, skoleklasser og firmaer eller institusjoner.

– Har ikke lov til å bruke skipet

Ole Harald Flåten

FORTVILER: Høvedsmann for Saga Oseberg, Ole Harald Flåten, tolker reglene slik at de ikke har lov til å bruke skipet.

Foto: Anne Melsom Bjerke

Hittil har Saga Oseberg vært registrert som et fritidsfartøy, men Sjøfartsdirektoratet mener nå at vikingskipkopien må være å anse som et passasjerskip når skoleklasser, firmaer eller andre passasjerer er om bord i skipet. Bakgrunnen er blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.

– Slik vi tolker dette har ikke vi lov til å dra ut med skipet i det hele tatt, sier Flåten.

I et brev datert 18. mai skriver Sjøfartsdirektoratet at det settes en rekke krav til fartøy som anses som passasjerskip, blant annet at skipet skal ha maskineri som hovedfremdriftsmiddel. Tønsbergs Blad omtalte først saken, og skriver at nye regler også fører til krav om redningsflåter og varselskilt om nødutganger.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier imidlertid at de bare har nevnt motor som et mulig kommende krav i brevet til båtlaget, og ikke krever nødutganger.

– Vi er klar over at dette er et åpent skip, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Har ikke vedtatt krav

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus

VURDERER: Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier at de har bedt om mer informasjon før de kommer med et vedtak.

Foto: Haakon Nordvik / Sjøfartsdirektoratet

Aarhus sier at bakgrunnen for deres brev er en henvendelse fra foreningen som står bak vikingskipkopien. Hensynet til sikkerhet er årsaken til at direktoratet nevner krav om motor, sier han.

– Det vi foreløpig har sagt er at vi trenger mer informasjon før vi kan komme med en konkret vurdering av deres ønske om å føre passasjerer. Det er nettopp på grunn av sikkerhet.

Aarhus presiserer at direktoratet ikke har kommet med et endelig vedtak.

– Kan foreningen dra ut med vikingskipet per i dag?

– Hvis de skal føre mer enn 12 passasjerer må de ha en godkjenning som passasjerskip. Men hvis de skal ha 12 passasjerer eller færre kan de gjøre det uten en konkret godkjenning fra oss.

Sommeren 2012 ble kopien av Osebergskipet sjøsatt i Tønsberg, med kongeparet som gjester.

Vil ikke sette inn motor

– I brevet fra dere står det at «fartøyer som fører passasjerer med seil skal ha maskineri som hovedfremdriftsmiddel». Betyr ikke det i praksis at det må settes inn motor i vikingskipet?

– Det kan godt være at det blir resultatet, men foreløpig har vi ikke fattet noe vedtak. Vi trenger mer informasjon før vi gjør det.

Høvedsmann Flåten sier det er uaktuelt å sette inn motor.

– Saga Oseberg er egentlig en stor robåt, som ble bygget på samme måte som for 1200 år siden. Vi kan ikke ødelegge det ved å sette inn en motor.

Anders Tyvand

VIL HA DISPENSASJON: Stortingsrepresentant Anders Tyvand har sendt et skriftlig spørsmål til næringsminister Monica Mæland.

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK

Et annet krav han mener blir umulig for foreningen å etterkomme, er nye krav om sertifikat for den som fører båten.

– At man i prinsippet krever tre års fartstid og full dekksoffiserkompetanse for å føre en stor ro- og seilbåt i lukket farvann, er ingen hensiktsmessig forvaltning av hverken sikkerhet eller regelverk.

– Vi har en veldig omfattende opplæring av mannskapet. Vi har alltid med oss en lettbåt som kan dytte skipet og få oss ut av eventuelle vanskeligheter, sier Flåten.

Politisk press

Politikere i Vestfold presser nå på for at næringsminister Monica Mæland skal innføre en ordning som kan gi Saga Oseberg dispensasjon fra reglene.

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF) har stilt et skriftlig spørsmål som næringsministeren må svare på innen fredag.

Vil statsråden innføre en ordning for dispensasjon fra kravene i forskriften som gjør det mulig å operere spesielle fartøy på inntil 24 meter innenfor fartsområde 1 og 2, forutsatt at prinsippene for trygg drift for øvrig kan dokumenteres?

– Det å sette krav om motor i et slikt skip er helt urimelig. Det er helt åpenbart at denne forskriften ikke er utarbeidet for Saga Oseberg og lignende skip. Jeg tar det nesten for gitt at næringsministeren vil jobbe for en dispensasjon, sier Tyvand.